Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 5 od 222  
Back povratak na rezultate
Pirotski zbornik
2019, br. 44, str. 225-234
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
objavljeno: 30/11/2019
doi: 10.5937/pirotzbor1944225L
Dr Jovan V. Ćirić - skica za profesionalni i politički portret
Pirot

e-adresa: davorlazarevic82@gmail.com

Sažetak

Rad je prvenstveno usmeren na rekonstrukciju profesionalne i političke biografije dr Jovana Ćirića, lekara, poslednjeg predsednika pirotske opštine uoči Aprilskog rata i čoveka koga možemo svrstati u korpus, ako ne znamenitih onda svakako istoriografski interesantnih Piroćanaca čiji je trag ostao jako vidljiv na putovanju kroz dvadeseti vek. Iako definisan kao skica za biografiju, rad se može tretirati kao prilog sveobuhvatnijem istraživanju istorije grada u dvadesetom veku i segmentiranim istraživanjima političkih i društvenih prilika u Pirotu tokom perioda između dva svetska rata. Tekst je generisan isključivo na osnovu podataka koje nudi dostupna arhivska građa i čini mogućim da dr Jovana Ćirića istoriografski portretišemo kao lekara i delom kao političara, pri čemu za sada od slike u stvaranju naziremo samo skicu, jasnu onoliko koliko to izvorni materijal dozvoljava.

Ključne reči

dr Jovan Ćirić; Pirot; zdravstvo; politika; period između dva svetska rata

Reference

Ćirić, J. (1972) Zdravstvene prilike u Pirotu i srezu nišavskom u vremenu između dva svetska rata. Pirotski zbornik, 4, 83-101
Lazarević, D. (2015) Hidroelektrana Pirot - istorija ideja i stvaranja. Pirot: PI-press
Panajotović, T. (2016) Pirot kroz vekove. Knj. 1, period do 1944. Knj. 2, period 1944-2000. Pirot: PI-press
Todorović, K., ur. (1971) Golgota i vaskrs Srbije 1916-1918. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Vidanović, P., ur. (2019) Vodič Istorijskog arhiva u Pirotu. Pirot: Istorijski arhiv