Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 7 od 222  
Back povratak na rezultate
Sociološki pregled
2019, vol. 53, br. 4, str. 1742-1749
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: osvrt
objavljeno: 11/04/2020
doi: 10.5937/socpreg53-24398
Creative Commons License 4.0
Komparacija dve društvene delatnosti
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Katedra za sociologiju, Pale, Republika Srpska, BiH

e-adresa: biserka.kosarac@ff.ues.rs.ba

Sažetak

U radu je data analiza monografije Dobrica Ćosić između politike i književnosti autora dr Zorana Avramovića. U prvom delu rada predstavljena je struktura monografije i osnovni teorijski okviri od kojih autor polazi u istraživanju odnosa književnog stvaralaštva i političke delatnosti Dobrice Ćosića. Nakon toga se razmatraju istraživanja i argumentacija koji dokazuju da Ćosić svoje književno delo nije narušio svojim političkim shvatanjima i angažmanom, kao i da se kako to i autor ove monografije tvrdi može govoriti o jednom Ćosiću u književnosti, a drugom u politici.

Ključne reči

Reference

Avramović, Z. (2019) Dobrica Ćosić between politics and literature. Beograd: Zavod za udžbenike, [In Serbian]
Avramović, Z. (2017) Sociology reading of literature. Beograd: Evro Book, In Serbian]
Avramović, Z. (2007) Politics and literature in the opus of Miloš Crnjanski. Novi Sad: Akademska knjiga, [In Serbian]