Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 9 od 222  
Back povratak na rezultate
Politeia
2019, vol. 9, br. 18, str. 51-65
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 16/04/2020
doi: 10.5937/politeia0-24244
Creative Commons License 4.0
Ontologija i politika - od nesaglasnosti do odsutnosti - politička filozofija Žaka Ransijera i Slavoja Žižeka
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresa: milena.karapetrovic@ff.unibl.org

Sažetak

Razumijevanje stalnih preobražaja formi političkog djelovanja u savremeno doba pred filozofe i filozofkinje postavlja osnovni zahtjev - da preispitaju pojmove kojima se nastoje teoretski obuhvatiti te promjene. Imenovanje i redefinisanje značenja klasičnih pojmova nisu samo zahvati unutar teorije već omogućavaju jasnije uobličavanje slike o budućnosti društva i države. U ovom tekstu prikazuje se na koji način ovim istraživanjima doprinose filozofi Žak Ransijer i Slavoj Žižek. Akcenat je samo na nekim od ključnih stavova ova dva teoretičara koji služe kao ilustracija glavnih tema unutar savremene političke filozofije i ontologije. Ransijer ističe odrednicu nesaglasnost, kao tačku od koje treba započeti analizu odnosa filozofije i politike, te koristi termine: politika (prostor za teoretsko djelovanje) i policija (postojeće političke strukture). Na taj način konstruiše se nova osnova za rasprave o univerzalnim pitanjima - slobodi, pravdi, jednakosti. Žižek kao glavni problem postavlja "odsutni centar političke ontologije", odnosno smatra da umjesto insistiranja na subjektivaciji, ponovo treba razmotriti klasični pojam subjekta i razobličiti nedostatke ranijih određenja ovog pojma kako bi se stvorile osnove za nove filozofske pristupe. Poređenjem stanovišta Ransijera i Žižeka ovdje se ukazuje na koji način proizvodnja znanja i kritičkog mišljenja može voditi ka jasnijem sagledavanju (političkog) subjekta, te njegovog mjesta i uloge u novim preraspodjelama moći u javnom prostoru.

Ključne reči

ontologija; politika; Žak Ransijer; Slavoj Žižek; policija; pojmovi

Reference

Aristotel (1975) Politika. Beograd: BIGZ
Badiju, A. (2008) Pregled metapolitike. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju - I. P. 'Filip Višnjić
Baiocchi, G., Connor, B.T. (2013) Politics as interruption: Rancièrè s community of equals and governmentality. Thesis Eleven, 117(1): 89 -100; Posjećeno 15. 10. 2019, URL: https://journals.sagepub.com/doi/ abs/10.1177/0725513612460342
Batler, Dž. (2012) Psihički život moci - teorije pokoravanja. Beograd: Centar za medije i komunikaciju
Goše, M. (2004) Demokratija protiv same sebe. Beograd: Filip Višnjić
Hegel, G.V.F. (1989) Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: Veselin Masleša
Laclau, E., Mouffe, C. (2001) Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics. London-New York: Verso, Second Edition
Laclaua, E. (2007) Identitet i hegemonija - uloga univerzalnosti u konstituiranju političke logike. u: Butler J.; Laclaua E.; Žižek S. [ur.] Kontigencija, hegemonija, univerzalnost - suvremene rasprave na ljevici, Zagreb: Jesenski i Turk
Rancière, J. (2008) Mržnja demokracije. Zagreb: Naklada Ljevak
Ransijer, Ž. (2014) Nesaglasnost - politika i filozofija. Beograd: Fedon
Žižek, S. (2003) Sublimni objekt ideologije. Zagreb: Arkzin
Žižek, S. (2006) Škakljivi subjekt - odsutni centar političke ontologije. Sarajevo: Šahinpašić
Žižek, S. (2008) Paralaksa. Zagreb: Antibarbarus
Žižek, S. (2007) Držanje mjesta. u: Butler J.; Laclaua E.; Žižek S. [ur.] Kontigencija, hegemonija, univerzalnost - suvremene rasprave na ljevici, Zagreb: Jesenski i Turk