Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 10 od 221  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2019, vol. 71, br. 3, str. 147-162
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 09/11/2019
doi: 10.5937/vojdelo1903147P
Političko-kriminološke pretnje predstavnicima vlasti kroz istoriju
aUniverzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd

Sažetak

U radu su predstavljeni i analizirani opšti pojmovi mnogobrojnih oblika pretnje likvidacije ili ubistva predstavnika političkih institucija od strane njihovih suparnika ili političkih protivnika. Za svako istorijsko ponašanje pojedinaca, grupa ili političkih organizacija analizirano je istorijsko razdoblje i specifičnosti društva, sistemima i sredstava za političku i kriminološku borbu.

Ključne reči

Reference

*** (2019) Srpski telegraf, br. 834, 2019. str. 16-1
*** (2019) Srpski telegraf, br. 834, 2019. str. 16-1
Bošković, M. (2015) Kriminološki leksikon. Novi Sad: Matica Srpska
Fila, T. (2018) Staljin hteo da ubije Tita na pixxnju. Dnevni telegraf, br. 857 28.12.2018, str. 2-3
Gaćinović, R. (2018) Mlada Bosna. Evro Buk
Grupa Autora (1981) Vojni leksikon. Beograd: VIZ
Pejanović, L. (2016) Osnovi terorizma. Novi Sad: FLV
Pejanović, L. (2017) Karakteristike transformisanog terorizma. u: Međunarodna monografija, Savremeni izazovi međunarodne bezbednosti, Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Simeunović, D. (1989) Političko nasilja. Beograd: Radnička štampa
Simeunović, D. (2009) Terorizam. Beograd: Pravni Fakultet
Vasić, M. (2005) Atentat na Zorana Đinđića. Beograd: Politika
Veruović, M., Vrzić, N. (2003) Treći metak. Pirot: Moja knjiga