Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta političkih nauka
2015, vol. 9, br. 13, str. 151-164
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 30/07/2015
doi: 10.5937/GodFPN1513151O
Predsednik republike - konstitucionalno-institucionalne dileme
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresa: slavisa.orlovic@fpn.bg.ac.rs

Projekat

Politički identitet Srbije u regionalnom i globalnom kontekstu (MPNTR - 179076)

Sažetak

U ovom tekstu, nakon dvadeset pet godina od uvođenja polupredsedničkog sistema u Srbiji i regionu, nastojim da preispitam njegove učinke, domete i ograničenja. U tekstu razmatram od čega zavisi moć neposredno izabranog predsednika (ustavna ovlašćenja, način izbora, da li je predsednik partije, da li njegova partija ima većinu u parlamentu). U tekstu objašnjavam poreklo pojma i institucije, razloge za njeno uvođenje, kriterijume na osnovu kojih postoje maksimalistička i minimalistička shvatanja semiprezidencijalizma. U novim demokratijama polupredsednički sistem ima dodatne izazove i iskušenja: 'treći mandat', odsustvo podsticaja tokom drugog mandata koji nosi potreba reizbora, način uključenosti/isključenosti u kreiranju politike, kao i da li je neposredno izabrani predsednik istovremeno i predsednik stranke. Prilikom eventualnog redizajniranja ove političke institucije valjalo bi voditi računa o tome da je način izbora samo jedna dimenzija važna za funkcionisanje ovog sistema. Ništa manje nije važno ni pitanje stepena nadležnosti. Ključ je u pažljivoj ravnoteži moći u pitanjima 'značajnih ovlašćenja' između tri grane vlasti, ali pre svega između predsednika države i premijera.

Ključne reči

polupredsednički sistem; neposredni izbor; značajna ovlašćenja; predsednik partije; treći mandat

Reference

Arend, L. Constitutional choices for new democracies. u: O'Neil Patrick, Rogowski Ronald [ur.] Essential Readings in Comparative Politics, New York-London: W.W. Norton & Company, preuzeto iz Larry Diamond and Marc F. Plattner (eds), The Global Resurgence of Democracy, John Hopkins University Press, Baltimore, 1996
Arendt, L. (2003) Modeli demokratije. Službeni list SiCG, Beograd, CID, Podgorica
Duverger, M. (1980) A new political system model: semi-presidential government. European Journal of Political Research, 8(2): 165-187
Đovani, S. (1994/2002) Neither presidentialism nor parliamentarism / Ni predsednički sistem, ni parlamentarizam. u: Huan Linz J., Valenzuela Arturo [ur.] The Failure of Presidential Democracy / Politikološke teme, Baltimore-London: John Hopkins Universisty Press, Vol. 1
Elgie, R. (1999) Semi-presidentialism in Europe. Oxford: Oxford University Press
Elgie, R., Sophia, M., ur. (2007) Semi-presidentialism outside Europe: A comparative study. Routledge
Elgie, R., Sophia, M., eds. (2008) Semipresidentialism in Central and Eastern Europe: Perspectives on democratic practice. Manchester University Press
Huan, L.J., Valenzuela, A., eds. (1994) The failure of presidential democracy. Baltimore-London: John Hopkins University Press, Vol. 1
Juan, L.J. (1994) Presidential or parliamentary democracy: Does it make a difference?. u: Juan Linz J., Valenzuela Artuto [ur.] The Failure of Presidential Democracy, Baltimore-London: John Hopkins University Press, Vol. 1
Kasapović, M. (2006) Komparativna istraživanja semi-predsjedničkih sustava u Srednjoj i Istočnoj Europi: problemi koncepcijske rastezljivosti, selekcijske pristranosti, tipologiziranja i denominiranja. Anali Hrvatskog politološkog društva, No. 3, str. 27-54
Kent, W.R., Bert, R.A. (1993) Institutional reform and constitutional design. u: Do Institutions Matter, Washington D.C: Brooking Institution
Orlović, S. (2008) Politički život Srbije - između partokratije i demokratije. Beograd: Službeni glasnik
Sartori, Đ. (2003) Uporedni ustavni inžinjering. Beograd: Filip Višnjić
Sodaro, M.J. (2004) Comparative politics: A global introduction. New York: McGraw-Hill