Akcije

Održivi razvoj
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 40  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 1, br. 2, str. 17-26
Zakon vrednosti kao osnova održivog razvoja
aUniverzitet za poslovne studiјe, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
bDušan Đukić PR, Stečajni upravnik Beograd

e-adresakrunicphoto@gmail.com, ivamatic_92@yahoo.com, d.djukic.pritoka@gmail.com
Sažetak
Novac, cene, ponuda i tražnja, tržište, inflacija kao osnova delovanja zakona vrednosti predstavljaju kategorije i realnost našeg svakodnevnog života. Privreda u kojoj se sreću ove pojave karakteriše se kao robna, odnosno robnonovčana privreda ili proizvodnja koje su osnova održivog razvoja svakog društva. Kada i kako se javlja, na čemu se zasniva robna privreda, koje su joj zakonitosti i kategorije svojstvene su pitanja na koja će se dati odgovor u ovom radu.
Reference
Aiginger, K., Rossi-Hansberg, E. (2006) Specialization and concentration: A note on theory and evidence. Empirica, 33(4): 255-266
Dželetović, M., Milovanović, S. (2017) Kvalitetno korporativno izveštavanje - preduslov efikasnog menadžmenta. Vojno delo, vol. 69, br. 7, str. 396-411
Filipović, M. (2019) Konceptualizacija održivog razvoja i ekološko obrazovanje. Vojno delo, vol. 71, br. 2, str. 55-68
Marković, S., Mihajlović, D., Denić, N. (2015) Društvena odgovornost preduzeća u funkciji ostvarenja ciljeva održivog razvoja. Ecologica, vol. 22, br. 79, str. 508-512
Mićić, V., Savić, L. (2018) Održivi razvoj srpske prerađivačke industrije. Ekonomika, vol. 64, br. 4, str. 47-55
Mihajlović, M. (2016) Odnos menadžmenta preduzeća i korporativnog upravljanja. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 2, br. 1, str. 4-10
Milojević, I., Mihajlović, M. (2019) Primena metoda ocene investicionih projekata u javnom sektoru. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 5, br. 1, str. 19-31
Milutinović, S. (2012) Odnos održivosti i održivog razvoja. Teme, vol. 36, br. 2, str. 597-613
Njegomir, V., Demko-Rihter, J. (2018) The problem of the demand for crop insurance: The case of Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 65, br. 3, str. 995-1014
Piljan, T., Piljan, I., Cogoljević, D. (2017) Trendovi u osiguranju u Srbiji od 2005. do 2015. godine. Vojno delo, vol. 69, br. 5, str. 390-403
Praća, N., Paspalj, M., Paspalj, D. (2017) Ekonomska analiza uticaja savremene poljoprivrede na održivi ravoj. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 3, br. 1, str. 37-51
Saković, D., Ilić, M. (2018) Value relevance-evidence from food industry. Ekonomika poljoprivrede, vol. 65, br. 3, str. 1099-1110
Szirmai, A. (2012) Industrialisation as an engine of growth in developing countries, 1950-2005. Structural Change and Economic Dynamics, 23(4): 406-420
Upadhyaya, S., Yeganeh, S.M. (2015) Competitive industrial performance report 2014: Research, statistics and industrial policy branch. UNIDO Working paper series, 12/2014, 2-8
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/OdrRaz1902017K
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka