Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 9 od 38  
Back povratak na rezultate
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2016, br. 36, str. 227-236
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 05/10/2018
Creative Commons License 4.0
Ključne determinante na globalnom tržištu kafe
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresa: nusevad@ef.uns.ac.rs

Sažetak

Procesi globalizacije i liberalizacije na svetskom tržištu kafe uzrokovali su njegovu transformaciju i transformaciju odnosa između učesnika u globalnom lancu snabdevanja kafom. Aktivnosti su podeljene između zemalja proizvođača, koje proizvode i izvoze zelenu (sirovu) kafu, i zemalja potrošača, koje uvoze zelenu kafu, prerađuju je u finalni proizvod i putem veleprodaje i maloprodaje distribuiraju na tržištu radi potrošnje ili izvoza. Cilj ovog rada jeste da se identifikuju determinante ponude i tražnje, kao ključne determinante koje utiču na nestabilnost cena kafe, te da se analizom njihovog kretanja ukaže na glavne izazove ekonomske, društvene i ekološke održivosti globalnog lanca snabdevanja kafom.

Ključne reči