Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 10 od 36  
Back povratak na rezultate
Trendovi u poslovanju
2015, vol. 3, br. 1, str. 19-27
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/trendpos1501019S


Kvalitet ponude fiksnih operatera telekomunikacionih organizacija u Srbiji
aVisoka poslovna škola strukovnih studija 'Prof. dr Radomir Bojković' Kruševac
bTelekom a.d., Beograd

e-adresa: mira.stev@open.telekom.rs

Sažetak

Uspešna poslovna politika (finansijska, prodajna) organizacija koje se bave fiksnom telefonijom za krajnji cilj treba da ima uspešno pozicioniranje kao modernog operatora, koji će pružiti najviši stepen kvaliteta, najviši stepen usluge i ponuditi najkonkuretniju cenu. Cilj rada je da ukaže na sve pozitivne i negativne posledice koje mogu nastati u organizacijama fiksnih operatera (Telekom, SBB, ORION) ili između organizacija i njihovih klijenata, a koje su uslovljene kvalitetom i cenom pružanja usluga sadašnjim i budućim korisnicima. U empirijskom delu rada koristiće se metoda anketiranja putem tehnike upitnika (anketirano 150 ispitanika). Prikupljeni podaci su obrađeni i prikazani tabelarnim, grafičkim prikazima i putem brojčanih pokazatelja. Težište rada je prikaz uticaja cene na krajnjeg korisnika usluga. Odnosno, koliko je neophodno kombinovati kvalitet, cenu, povlastice, pakete, brigu o korisnicima itd. Rezultati ovog istraživanja će pokazati da je kvalitet usluge, odnosno visina cene, bitan činilac kojim se rukovode krajnji korisnici dobijenih usluga od organizacija fiksne telefonije na teritoriji Srbije. Odnosno, da je to bitan faktor uspešnog poslovanja organizacije u cilju daljeg razvoja i rasta, kao i većeg broja korisnika usluga fiksne telefonije.

Ključne reči

organizacije telekomunikacija; fiksni operateri; tržište; ponuda; cene; kvalitet; usluga

Reference

*** (2007) Pregled tržišta telekomunikacija u Republici Srbiji u 2006. godini. Beograd: Republička agencija za telekomunikacije - RATEL
Begg, D. (2010) Ekonomija. Beograd: Data status, str. 32
Jednak, J., Nojković, Č. (2008) Ekonomija. Beograd: Beogradska poslovna škola Beograd
Maksimović, L.J. (2008) Teorija cena, Mikroekonomske teme. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Malešević, L.J. (2012) Ekonomija. Beograd: Beogradska poslovna škola, str. 69
Pindyck, R.S., Rubinfeld, D.L. (2005) Mikroekonomija. Zagreb: Mate
Varijan, H.R. (2003) Mikroekonomija - moderan pristup. Beograd: Ekonomski fakultet