Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2008, vol. 54, br. 5-6, str. 38-46
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 23/03/2009
NEAT turizam - segment održivog razvoja ili agresije nad razvojem
aDžavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za ekonomske nauke
bUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

Sažetak

Više od dve decenije velika pažnja se posvećuje kompleksnosti turističkih proizvoda koji upućuju na ekološki odgovorna putovanja i posete relativno nenarušenim prirodnim područjima, podržavaju očuvanje autentičnih materijalnih i duhovnih vrednosti, pospešuju obrazovanje putnika i imaju koristan aktivan uticaj na lokalno stanovništvo. Na takvim putovanjima posetioci otkrivaju lepotu prirode, bogatstvo drugih kultura i načina života, upoznaju jedni druge i kroz taj proces otkrivaju sami sebe. U traganju za takvim turističkim proizvodom, novi koncepti i modeli su razvijeni da bi osigurali kvalitet doživljaja u prirodi i da bi zaštitili prirodne i kulturne vrednosti za buduće poslovanje i generacije posetilaca. Uzimajući to u obzir, ovaj rad ima za cilj da ukaže na značaj, ograničenja i budućnost NEAT turizma (turizam u prirodi, ekoturizam i turizam posebnih interesovanja-avanture). Mada se oni razlikuju u svojim značenjima, ovi oblici turizma imaju neke zajedničke karakteristike, jer su usmereni na destinacije u prirodi, nastali su kao reakcija na masovni turizam i mogu biti segment održivog razvoja ili oblik agresije nad razvojem. Budućnost NEAT turizma otvara mnoge rasprave. Nadamo se, da će turizam 'budućnosti' biti više okrenut očuvanju postojećih vrednosti (prirodnih i socio-kulturnih), nego dosadašnji oblici turizma.

Ključne reči

Reference

Adams, W.M., ur. (2001) Green development: Environment and sustainability in the third world. London: Routledge
Buckley, R. (2000) NEAT trends, Current issues in nature, eco- and adventure tourism. International Journal of Tourism Research, 2
Buhalis, D., Costa, C. (2006) Tourism business frontiers. Oxford: Elsever Butterworth Heinemann
Burton, R. (1997) The sustainability of ecotourism. u: Stabler M.J. [ur.] Tourism sustainability, Principles to Practice, Wallingoford: CABI Publishing
Đekić, S. (2008) Osnove razvoja turizma Srbije u uslovima globalne konkurencije. u: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, Niš: Ekonomski fakultet
Epler, W.M. (2002) Ekoturizam - principi, postupci i politike za održivost. Beograd: Centar za odgovorni i održivi razvoj turizma
Hall, C.M. (2003) Food tourism around the world. Oxford: Butterworth Heinemann
Hudson, S. (2003) Sport and adventure tourism. Binghampton: Haworth Hospitality Press, XV-XVI
Krippendorf, J. (1999) The holiday makers: Understanding the impact of leisure and travel. London, itd: Heinemann
Mueller, H., Fluegel, M. (1999) Tourismus und Oekologie. Bern: Forschungsinstitut fuer Freizeit und Tourismus der Unversitaet Bern
Page, S., Dowling, R.K. (2002) Ecotourism, themes in tourism. London: Prentice Hall
Ritchie, B.W., i dr. (2003) Managing educational tourism. Clevendon: Channel View Publications
Shepherd, N. (2003) How ecotourism can go wrong: the cases of SeaCanoe and Siam Safari, Thailand. u: Lueck M., Kirsges T. [ur.] Global Ecotourism, Policies and Case Studies, Clevendon: Channel View Publications