Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2003, vol. 51, br. 1-2, str. 87-108
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Građanskopravni aspekti posete pozorišnoj aspekti
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

Sažetak

U članku se obrađuju pitanja koja se odnose na pravnu prirodu ugovora o poseti pozorišnoj predstavi, prava i obaveze ugovornih strana, kao i na pravnu prirodu pozorišne ulaznice. Dominantna je kvalifikacija ovog ugovora kao ugovora o delu, sa nizom specifičnosti koje nalažu opreznu i selektivnu primenu pravila koja važe za ugovor o delu.

Ključne reči

Reference

*** (1993) Neue juristische Wochenzeitschrift
*** (1980-1990) Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa. Sl. list SFRJ, 6/80, 36/90
*** (1996) Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa. Sl. List SRJ, 29
*** (1994) Mitteilungen deutscher Rechtsanwaelte
Đurđević, M. (2001) Ugovor po pristupu. Beograd, doktorska disertacija
Jankovec, I.I. (1995) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd, I knjiga
Kurz, H. (1999) Praxishandbuch des Theaterrechts. Munchen
Larenz, K. (1981) Lehrbuch des Schuldrechts. Munchen
Perović, S.K., ur. (1995) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija, 2. knjiga
Perović, S.K. (1981) Obligaciono pravo. Beograd: Privredna štampa