Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 22  
Back povratak na rezultate
Info M
2018, vol. 17, br. 66, str. 44-50
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 23/08/2018
Informacione tehnologije kao podrška procesima turoperatora
Skijaška asocijacija SkiBus, Beograd

e-adresa: markoc@fon.bg.ac.rs

Sažetak

Turistički proizvod predstavlja krajnji rezultat delatnosti touroperatora i zauzima centralnu ulogu u procesu razmene na turističkom tržištu. Zbog svog značaja, poslužio je kao perspekiva u odnosu na koju se razvijaju i posmatraju poslovni procesi organizatora putovanja i vrši njihova sistematizacija. Faze poslovnih procesa touroperatora, mogu se razložiti i hronološki opisati prema kriterijumu životnog puta turističkog proizvoda, od ideje, njegovog nastanka, preko realizacije i postrealizacije. Od svih navedenih faza poslovnih procesa organizatora putovanja, biće prikazane one u kojima informacione tehnologije i internet imaju preovlađujuću ulogu i značaj. Posebna pažnja se posvećuje konceptu CRM-a i njegovoj primeni kako bi se obezbedio niz prednosti i pogodnosti u savremenom poslovanju turističkih organizacija. CRM uključuje skup analitičkih alata i sofisticiranih aplikacija koji omogućavaju proces privlačenja, održavanja i unapređenja odnosa sa kupcima sa ciljem kreiranja optimalnog turističkog proizvoda. Touroperatori prikupljaju informacije o potrebama i preferencijama korisnika usluga, kreiraju baze podataka i sprovode specijalizovane marketing programe kako bi prilagodili svoje usluge pojedinačnim potrebama klijenata. Upravljanje odnosom sa potrošačima ima važnu funkciju u procesu zadržavanja postojećih klijenata i razvoju njihove lojalnosti. Poslednjih godina se pored usmene propagande u verbalnom obliku izdvaja i usmena propaganda u elektronskom oblku (eWOM) kao naročito značajna u uslužnom sektoru turizma i predstavlja najvažniji faktor promocije turističkih proizvoda i touroperatora uopšte.

Ključne reči