Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 9 od 22  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2015, vol. 61, br. 1, str. 183-192
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 02/07/2015
doi: 10.5937/ekonomika1501183Z
Poboljšanje poslovnih procesa primenom savremenih tehnika poslovanja
aCity Kragujevac, Kragujevac
bUniverzitet Union, Fakultet za poslovno industrijski menadžment, Mladenovac

e-adresa: marijazivanovickg@yahoo.com, profesorkanada@yahoo.com

Sažetak

Danas, na globalnom nivou poslovanja, poslovni svet je izložen stalnim procesima promena. Reinženjering kao pokretačka snaga pomaže kompanijama, poslovnim i proizvodnim organizacijama da ostvare uspeh u okruženju koje je puno izazova, rizika, eksplozije informacija kao i globalne konkurencije. Efikasne poslovne strategije, dobro obučen menadžerski kadar, finansijsko - tehnološki resursi (IT), menadžerska znanja i veštine i fleksibilnost (brzina reagovanja) su neophodni za uspeh u poslovanju preduzeća. Uslove na tržištu stvaraju ljudi koji će odlučivati o promenama, planovima i projektima, organizacionoj kulturi, novim izazovima o načinu kako da stvaraju vrednost koju mogu da prodaju (proizvode i usluge) i kako da definišu mesto gde potrošači iste očekuju da kupe. U radu se pažnja usredsređuje na tri veoma značajne metode i tehnike za strategijske promene poslovanja, posmatrano kroz primenu reinženjeringa, i to: samoocenjivanje, timski rad i benčmarking.

Ključne reči

Reference

Aston, C. (1998) The team that brought millions of dollars. Compendium quality, Europe Jugoinspekt, no. 9-10, Belgrade, pp. 62-65
Babcock, D. (2010) Management strategies for the cloud revolution. New York: Mc Graw Hill
Carr, D. (1995) Best practices in reengineering. New York: MC Graw Hill, Inc, etc
Collins, E. (1994) Taking hold of change. Harvard Business Review
Deming, E. (1993) Out of the Crisis. Cambridge, MA: MIT Press
Doumeingts, G. (1997) Modeling techniques for business process: Re-engineering and benchmarking. United Kingdom: Chapman & Hall
Dragomanović, N. (1998) Re-engineering business processes quality. Belgrade: Business policy
Janićijević, N. (2008) Organizational behavior. Belgrade: Data status
Khan, R.N. (2004) Business Process Management: A Practical Guide. Tampa: Meghan-Kiffer Press
Klarin, M. (1996) Organization and planning of production processes. Belgrade: MF
Ličina, M. (2012) Benchmarking in procurement. Ekonomika, vol. 58, br. 2, str. 193-207
Loveday, M. (1998) The applicable definitions. Compendium quality, 6-7, 64-66, Europe Jugoinspekt. Belgrade
Towers, S. (1996) Business reengineering. Stanly Thomas Ltd, 1996, p 48
Zakić, N. (2009) Innovation and business process management. Belgrade: Foundation Andrejevic
Zivanovic, N., Fakultet za poslovno industrijski menadžment, „Union“ Univerzitet u Beogradu, Zivanovic, V., Todorova, D., Zivanovic, M. (2013) Menadežment proizvoda u funkciji efikasnih tehnika. FBIM Transactions, 01(01): 66-73
Živanović, N., Lukić, S. (2009) Reengineering. Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, RS: Pan-European University ‘APEIRON, p. 142