Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 22  
Back povratak na rezultate
Info M
2014, vol. 13, br. 51, str. 11-18
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 25/05/2015
Primena jezika za modelovanje poslovnih procesa u pravosuđu
aApelacioni sud u Novom Sadu + Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

e-adresa: marko.markovic@ns.ap.sud.rs + markic@uns.ac.rs, gostojic@uns.ac.rs, mbranko@uns.ac.rs

Sažetak

Osnovne karakteristike sudskih postupaka su složenost i promenljivost kao rezultat potrebe za pravičnošću i čestih promena u zakonskoj regulativi. Njihovo modelovanje pomoću jezika za modelovanje poslovnih procesa olakšava i ubrzava projektovanje, implementaciju i održavanje softverskih rešenja koja se primenjuju u pravosudnim organima. U ovom radu su analizirani jezici za modelovanje poslovnih procesa sa aspekta njihove primenljivosti na sudske postupke. Analiza je pokazala da je BPMN najprihvatljiviji za modelovanje sudskih postupaka na visokom nivou apstrakcije, a BPEL za modelovanje sudskih postupaka na niskom nivou apstrakcije. Na primeru parničnog postupka pred prvostepenim sudom je demonstrirana njihova primenljivost, dati su saveti koji mogu biti korisni prilikom modelovanja drugih vrsta sudskih postupaka i predložen je način na koji se može automatizovati rad sudske pisarnice.

Ključne reči