Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 16  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 7, br. 2, str. 156-177
Teorijski i praktični aspekti krivičnopravnog regulisanja opojnih droga
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresacoja_ban@yahoo.com
Sažetak
U radu se obrađuju pojedina pitanja u vezi sa krivičnim delima čiji su objekti radnje psihoaktivne kontrolisane supstance. Iznose se načelni stavovi u pogledu opravdanosti krivičnopravne reakcije na ponašanja koja se ispoljavaju kroz određene oblike ovih krivičnih dela. Takođe se izlažu i neke pravnodogmatske dileme iz teorije opšteg dela krivičnog prava koje su u neposrednoj vezi sa predmetom rada, a to su u prvom redu razmatranja o dekriminalizaciji, zabrani ublažavanja kazne, te oduzimanja predmeta u postupku po načelu oportuniteta krivičnog gonjenja. Konkretizacija teme se vrši kroz analizu odluka državnih organa, naročito u kontekstu određenih spornih pitanja koja utiču na pravnu kvalifikaciju (npr. količina supstance) što ima direktne posledice u krivičnom postupku jer se time otvara niz praktičnih pitanja: da li uopšte postoji krivično delo, u čiju nadležnost spada odlučivanje, u kom rasponu se može odmeriti kazna, da li je obavezna odbrana itd. Zbog toga se ovi aspekti krivičnih dela iz čl. 246. i 246a KZ mogu pojaviti kao de lege ferenda pitanje u budućim izmenama srpskog krivičnog zakonodavstva.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 26.03.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka