Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 8 od 16  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 45, br. 3, str. 136-159
Uticaj državine na pravnu valjanost hipoteke zasnovane na objektu u izgradnji - sa primerima iz prakse
nema

e-adresaadvokat.vickovic@gmail.com
Sažetak
Proširenje predmeta hipoteke na objekte u izgradnji značajan je napredak u pogledu regulisanja ovog insitututa prava. Pravo svojine na objektu u izgradnji nije moguće upisati u registar nepokretnosti. Sticalac prava svojine nema zakonsku mogucnost da zaštiti svoje pravo. Sticanje svojine na objektu u izgradnji vezuje se za državinu. Na taj način se narušava publicitetno načelo upisa u registar, a time i načelo pouzdanja. Punovažnost hipoteke vezuje se za državinsku vlast na hipotekovanoj nepokretnosti u trenutku njenog zasnivanja. Takvim postupanjem sudova se dovodi u pitanje suština hipoteke.
Reference
Cvetić, R. (2004) Praktikum za sudsku praksu: građansko pravo, pravna dejstva državine. Novi Sad
Cvetić, R. (2010) Savremena evidencija nepokretnosti. u: Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava, tematski zborník radova, Niš, sveska II, str. 21-44
Cvetić, R. (2010) Upisi u katastar nepokretnosti. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 3, str. 243-255
Gavela, N. (1998) Stvarno pravo. Zagreb
Gavela, N. (1990) Posjed stvaři i prava. Zagreb
Gavela, N. (1983) O predaji stvari u posredan posjed. Naša zakonitost, 3, str. 270-278
Gloginić-Ninaca, A. (2004) Pravo zaloge. Beograd
Krneta, S. (1978) Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada I-III. Beograd: Posjed, tom II
Popov, D. (2004) Državina prava u pravnom sistemu Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 38, br. 2, str. 163-182
Popov, D. (2006) Pravna dejstva državine. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 40, br. 2, str. 217-235
Vicković, T. (2009) Hipoteka kao vrsta založnog prava. Novi Sad, magistarski rad
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo1603136V
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2016.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ekonomski signali (2016)
Prestanak hipoteke
Savić Jadranka

Anali Pravnog fak Beograd (2018)
Sudska zaštita državine smetane obustavom isporuke električne energije
Radović Marko, i dr.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2010)
Zabranjene odredbe u ugovoru o zalozi
Popov Danica