Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2018, vol. 52, br. 3, str. 1113-1129
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 20/05/2019
doi: 10.5937/zrpfns52-19108
Creative Commons License 4.0
Dokazivanje zločina mržnje
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresa: darko@prafak.ni.ac.rs

Projekat

Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Sažetak

Na početku rada autori su naglasili da je zakonodavac u Republici Srbiji novelacijom Krivičnog zakonika 2012. godine uveo član 54a čime je motiv mržnje propisao kao obaveznu otežavajuću okolnost. Iako je od donošenja ovog člana prošlo nekoliko godina, do sada ni u jednom slučaju nije došlo do njegove primene. Stoga su autori posebnu pažnju posvetili sagledavanju svih problema u dokazivanju zločina mržnje. Najpre su naveli, shodno tipologiji koju je izradio Federalni istražni biro, okolnosti koje treba da ukažu na postojanje zločina mržnje. Naredni deo rada je posvećan teškoćama u dokazivanju mržnje kao motiva izvršenja krivičnog dela. Kako dokazivanje zločina mržnje zahteva usaglašen rad organa unutrašnjih poslova, javnog tužioca i suda, autori su, u sledećem delu rada analizirali ulogu svakog od navedenih organa u dokazivanju zločina mržnje.

Ključne reči

zločin mržnje; dokazivanje; poteškoće; uloga nadležnih organa

Reference

*** (2015) Hate crime data collection guidelines and training manual. 6-7
*** (2015) Hate crime data collection guidelines and training manual. 7
*** (2015) Hate crime data collection guidelines and training manual. 8
*** (2009) Hate crime laws a practical guide. 53-54
*** (2014) Prosecuting hate crimes: A practical guide. 75
*** (2013) Human rights of Roma and travellers in Europe. 53
*** (2014) Prosecuting hate crimes: A practical guide. 61-63
*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku. Sl. glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014
Jovanov, I.D. (2015) Džon Lok i pravo na otpor. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 3, str. 1389-1401
Maljević, A., Vujović, S. (2013) Vodič za procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Analitika, 65
Mijović, S.S. (2017) Krivično delo ugrožavanja sigurnosti i njegova obeležja (član 138. Krivičnog zakonika). Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 1, str. 237-263