Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 13  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 35, br. 79, str. 1903-1908
Odnos relativnih površina gornjeg centralnog sekutića i lica
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Stomatološka klinika

e-adresasaigic@yahu.com
Projekat:
Interni projekat Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Srbija. 1114629-4/11

Ključne reči: Centralni sekutići; lice; površina; odnos
Sažetak
Uvod: Centralni sekutići, najkrupniji, najistureniji i najvidljivi zubi, posebno utiču na estetiku zubne nadoknade. Cilj ovog rada je upoređivanje relativne površine odabranog dela lica i relativne površine gornjeg centralnog sekutića. Materijal i metode: Ispitivanje je vršeno kompjuterskom analizom fotografija lica 200 ispitanika, 100 ženskog i 100 muškog pola, kao i fotografija njihovih gipsanih modela gornjih zuba. Rezultati: Upoređivanje relativne površine lica i relativne površine vestibularne površine centralnih sekutića ukazalo je na postojanje određenog odnosa među njima. Taj odnos je kod muškaraca 1,21, dok je kod žena 1,19. Zaključak: Primena što većeg broja parametara može NAM olakšati pravilan izbor veličine zuba prilikom izrade protetskih nadoknada. Dobijeni rezultati mogu se iskoristiti pri rekonstrukciji lica kao parametar ukoliko osoba poseduje zube, ili obrnuto za rekonstrukciju zuba kod bezubih osoba.
Reference
Berry, F.H. (1905) Is the theory of temperaments the foundation of the study of prosthetic art?. Dent Mag, 405-405
Cesario, V.A., Latta, G.H. (1984) Relationship between the mesiodistal width of the maxillary central incisor and interpupillary distance. Journal of Prosthetic Dentistry, 52(5): 641-643
Hasanreisoglu, U., Berksun, S., Aras, K., Arslan, I. (2005) An analysis of maxillary anterior teeth: Facial and dental proportions. Journal of Prosthetic Dentistry, 94(6): 530-538
Lombardi, R.E. (1973) The principles of visual perception and their clinical application to denture esthetics. Journal of Prosthetic Dentistry, 29(4): 358-382
Lombardi, R.E. (1974) A method for the classification of errors in dental esthetics. Journal of Prosthetic Dentistry, 32(5): 501-513
Scandrett, F.R., Kerber, P.E., Umrigar, Z.R. (1982) A clinical evaluation of techniques to determine the combined width of the maxillary anterior teeth and the maxillary central incisor. Journal of Prosthetic Dentistry, 48(1): 15-22
Sterrett, J.D., Oliver, T., Robinson, F., Fortson, W., Knaak, B., Russell, C.M. (1999) Width/length ratios of normal clinical crowns of the maxillary anterior dentition in man. Journal of Clinical Periodontology, 26(3): 153-157
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/asn1979903I
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci