Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 5 od 13  
Back povratak na rezultate
2017, br. 115, str. 65-88
Analiza kretanja veličine površine zaštićenih područja u Srbiji u periodu od 1948. do 2016. godine
aInstitut za šumarstvo, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
Ključne reči: zaštićena područja; površina; trend; tip upravljača; Srbija
Sažetak
Na proces uspostavljanja zaštićenih područja u Srbiji uticale su određene društveno-ekonomske promene u periodu posle II svetskog rata, koje su rezultirale konstantnim uvećanjem površine zaštićenih područja i promeni tipa upravljača. Zbog toga, ovo istraživanje se bavi analizom kretanja veličine uspostavljenih zaštićenih područja, preko prosečnih godišnjih apsolutnih promena i prosečnih godišnjih eksponencijalnih stopa rasta. Ovi elementi su značajni zbog procene budućeg rasta zaštićenih područja u javnom i privatnom sektoru, kao i za definisanje potrebnih mera za sprovođenje zadatih ciljeva.
Reference
*** (2012) Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, br. 33/2012, Službeni glasnik
*** (2011) Regionalni prostorni plan AP Vojvodina 2009-2020 - predlog plana. Novi Sad
*** (2016) Registar ZP. Beograd: Zavod za zaštitu prirode, interni dokument
*** (1930) Uredba o zaštiti i održavanju objekta od istorijske, naučne i umetničke vrednosti, prirodnih lepota i retkosti iz 1930. godine. Beograd
*** (2010) Zakon o prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, br. 88/2010
*** (1961) Zakon o zaštiti prirode. Službeni glasnik NR Srbije, Beograd, Srbije br. 47/196
*** (1965) Zakon o zaštiti prirode. Službeni glasnik SR Srbije, Beograd, br. 24/1965
*** (1975) Zakon o zaštiti prirode. Službeni glasnik SR Srbije, Beograd, br. 50/1975
*** (1981) Zakon o zaštiti prirode. Službeni glasnik SR Srbije, Beograd, br. 41/1981
*** (1988) Zakon o zaštiti prirode. Službeni glasnik SR Srbije, Beograd, br. 29/1988
*** (2009/2016) Zakon o zaštiti prirode. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, br. 36/09, 88/2010 i 14
*** (1945) Zakon o zaštiti spomenika kulture i prirodnih retkosti. Službeni list FNRJ, Beograd, br. 54/1945
*** (1948) Zakon o zaštiti spomenika kulture i prirodnih retkosti. Službeni glasnik NR Srbije, Beograd, br. 54/1948
*** (1991/2004) Zakon o zaštiti životne sredine. Sl. glasnik RS, br. 66/91, 83/92, 53/93 dr.zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr.zakon, 53/95 i 135
*** (2004/2009) Zakon o zaštiti životne sredine. Sl. glasnik RS, br. 135/04 i 36
Čorović, Lj. (2002) Vodič kroz Beograd. Beograd: Kreativni centar, 284
Deguignet, M., Juffe-Bignoli, D., Harrison, J., Macsharry, B., Burgess, N., Kingston, N. (2014) 2014 United Nations list of protected areas. Cambridge: UNEP-WCMC, 16
Dragutinović-Mitrović, R., Bošković, O. (2016) Osnovi statističke analize - elementi analize vremenskih serija. Beograd: Ekonomski fakultet, 26, 41
Đorđević, I., Ranković, N., Keča, Lj. (2013) Structure of financing revenues (2008-2012) of national parks in Republic of Serbia. Agriculture & Forestry, Podgorica, Vol. 59, Issue 4, (173- 183) http://www.agricultforest.ac.me/data/20131202-15%20Djordjevic%20et%20al%20B.pdf
Đorđević, I., Nonić, D., Nedeljković, J. (2014) Management of protected areas in Serbia: Types and structure of managers. Agriculture & Forestry, Podgorica, Vol. 60, Issue 2, (7-26)
Emerton, L. (2006) Sustainable financing of protected areas : a global review of challenges and options. IUCN
Grujičić, I., Jović, D., Nonić, D. (2008) Upravljanje šumskim zaštićenim dobrima u Srbiji. Beograd: Zavod za zaštitu prirode Srbije, 60/1-2, 49-60
Jaško, O., Čudanov, M., Jevtić, M., Krivokapić, J. (2013) Osnovi organizacije i menadžmenta. Beograd: Fakultet organizacionih nauka, 538
Jovičić, M. (1981) Ekonometrijski metodi. Beograd: Savremena administracija, 126-127
Jovović, N., ur. (2004) Predeo izuzetnih odlika 'Avala' - predlog za zaštitu. Beograd: Zavod za zaštitu prirode Srbije
Mihailović, D. (2004) Metodologija naučnih istraživanja. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Miljević, M. (2007) Metodologija naučnog rada. Sarajevo: Univerzitet u Istočnom Sarajevu-Filozofski fakultet, skripta, (165)
Nonić, D., Petrović, N., Medarević, M., Glavonjić, P., Nedeljković, J., Stevanov, M., Orlović, S., Rakonjac, Lj., Đorđević, I., Poduška, Z., Nevenić, R. (2015) Forest land ownership change in Serbia. u: COST Action FP1201: FACESMAP Country Report, Vienna: European Forest Institute-Central-East and South-East European Regional Office, 24
Ostojić, D., Vukin, M. (2007) Zaštićena prirodna dobra Srbije. Šumarstvo, vol. 59, br. 1-2, str. 117-142
Oszlányi, J., Grodzińska, K., Badea, O., Shparyk, Y. (2004) Nature conservation in Central and Eastern Europe with a special emphasis on the Carpathian Mountains. Environmental Pollution, 130(1): 127-134
Papageorgiou, K., Vogiatzakis, I.N. (2006) Nature protection in Greece: an appraisal of the factors shaping integrative conservation and policy effectiveness. Environmental Science & Policy, 9(5): 476-486
Petz, B. (1985) Osnovne statističke metode za nematematičare. Zagreb: SNL
Pouliquen-Young, O. (1997) Evolution of the system of protected areas in Western Australia. Environmental Conservation, 24(2): 168-181
Ranković, N. (2009) Pošumljavanje u Srbiji u periodu od 1961-2007. godine sa posebnim osvrtom na crni i beli bor. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 99, str. 115-134
Ranković, N. (2012) Trendovi šumske površine i broja stanovnika i uticaj broja stanovnika na šumsku površinu po hektaru u Srbiji bez AP. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 106, str. 183-196
Sekulić, G. (2011) Overview of the national system of protected areas in Serbia: Recommendations for the implementation of IUCN protected area management categories. Klagenfurt: University of Klagenfurt-Department of Economics, master thesis (13)
Stojković, M. (2001) Statistika. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu-Ekonomski fakultet Subotica
Šešić, B. (1988) Osnovi metodologije društvenih nauka. Beograd: Naučna knjiga
Vujović, B.P. (1994) Beograd u prošlosti i sadašnjosti. Beograd: Draganić
Watson, J.E. M., Dudley, N., Segan, D.B., Hockings, M. (2014) The performance and potential of protected areas. Nature, 515(7525): 67-73
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/GSF1715065D
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2017.
Creative Commons License 4.0