Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
Pravo i privreda
2012, vol. 49, br. 4-6, str. 645-657
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 05/08/2016
Pravilo predvidljivosti štete u pravu međunarodne i domaće prodaje
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Projekat

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj: Uticaj evropskog i precedentnog prava na razvoj građanskog materijalnog i procesnog prava u Srbiji i Vojvodini

Sažetak

U pravu međunarodne i domaće prodaje se u slučaju povrede ugovora naknada štete odmerava u skladu sa dva osnovna principa. Oštećena strana je ovlašćena na potpunu naknadu štete, ali je obim naknade korigovan principom predvidljivosti prema kome naknada ne može biti veća od gubitka koji je strana koja je povredila ugovor predvidela ili morala predvideti u trenutku zaključenja ugovora kao moguću posledicu povrede ugovora, s obzirom na činjenice koje su joj tada bile poznate ili morale biti poznate. Predmet analize u ovom radu je pravno regulisanje i primena pravila o odmeravanju naknade štete i pravila predvidljivosti u pravu međunarodne i domaće prodaje robe u slučaju kad prodavac povredi obavezu isporuke.

Ključne reči

povreda ugovora; naknada štete; pravilo predvidljivosti štete