Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 10  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 2, br. 2, str. 99-114
Odbor za razmatranje/rešavanje sporova - još jedna alternativa državnim sudovima
n/a

e-adresaspetrovickg@sbb.rs
Ključne reči: odbor za sporove; spor; preporuka; odluka
Sažetak
Odbori za razmatranje/rešavanje sporova su relativno Nov, drugačiji ADR metod, nastao prevashodno zbog potreba velikih infrastrukturnih projekata, kao segmenta građevinske industrije, ali se zbog benefita koje nosi sa sobom, može koristiti kao metod rešavanja sporova i u drugim oblastima. Odbori predstavljaju od stranaka izabrano telo koje u dobrovoljnom, poverljivom i neformalnom postupku, razmatra i rešava sve nesporazume i sporove koji nastanu između ugovornih strana. Čine ih jedna ili (obično) tri nepristrasna i nezavisna stručna lica koja su upoznata sa ugovorom, projektom i licima koja su uključena u projekat, koji su eksperti za oblast za koju se ugovor i eventualni spor vezuju, koji imaju znanja iz ugovornog prava, kao i iskustvo i određene veštine kako bi bili sposobni da prate izvršenje ugovora i kako bi mogli da donose obrazložene i uverljive preporuke ili odluke povodom nesporazuma ili sporova među strankama. Glavni cilj odbora je da pomogne strankama da kroz proaktivnu, živu komunikaciju izbegnu ili prevaziđu svaki nesporazum koji nastane u toku izvršenja ugovora, i to kroz mišljenja, preporuke ili savete, a ako ti napori ostanu neuspešni i spor ipak nastane, odbor treba da ga reši brzo i efikasno i o tome donese odluku. Odbori su centralna tema ovog rada u kome će biti predstavljeni neki njihovi aspekti, vezani za pojam, karakteristike, te vrste odbora za rešavanje sporova, kao i ključni elementi aktivnosti članova odbora koji sprovode postupak i kvalifikacija koje treba da poseduju.
Reference
Chern, C. (2015) Chern on dispute boards. New York: Informa Law from Routledge, 3 th edition
Dorgan, S.C. (2005) The ICC's new dispute board rules. Intern. Construction Law Review
Goodrich, M. Dispute adjudication boards: Are they the future of dispute resolution?. https://www.whitecase.com/publications/article/dispute-adjudication-boar-ds-are-they-future-dispute-resolution
Gould, N., Lockwood, C. (2014) Dispute board rules chartered institute of arbitrators: Introduction practice and standard committee. Chartered Institute of Arbitrators, Practice and Standard Committee, August, https://www.fenwickelliott.com/sites/default/files/dbr.pdf
Gould, N. (2012) Enforcing a dispute board's decisions: Issues and considerations. dostupno na: www.fenwickelliott.co.uk
Hunt, R. Dispute resolution boards. dostupno na: www.roberthuntbarrister.com/Dispute. pdf
McEniry, G. (2010) It's time for more DRBs in Canada. Revay Report, Vol. 29, No. 2, June
Rayment, S. (2018) The use of dispute boards for international disputes. dostupno na:www.systech-int.com/use-dispute-boards-international-disputes
Rudić-Dimić, Lj. FIDIC ugovori kao najviši standardi u građevinarstvu. dostupno na: https://www.legeartis.rs/fidic-ugovori-kao-najviši-standardi-u-građevinarstvu/
Volker, M. (2006) Why international dispute settlement institutions should offer ad hoc dispute board rules. ICLR
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/RKSPP2002099P
primljen: 04.10.2020.
prihvaćen: 31.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 25.12.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka