Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 10  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 52, br. 2, str. 124-133
Zastupljenost teme ljudskih prava u udžbeničkoj literaturi KPA na predmetu Engleski jezik
Policijska akademija, Beograd
Sažetak
Ističući neophodnost korelacije između nastave stranog jezika i drugih predmeta na svim nivoima obrazovanja, rad ispituje u kojoj meri su u nastavnom planu i programu za predmet Engleski jezik uvažene smernice za uvođenje ljudskih prava kao teme, date u Preporuci br. R (85) 7 Saveta Evrope, kao i u njenom Dodatku, u kome se eksplicitno navode nastavne oblasti u kojima je poželjno ili koje su posebno pogodne za obradu date teme. Pored toga, neki od najznačajnijih dokumenata koji regulišu oblast zaštite i unapređenja ljudskih prava izvorno su napisani na engleskom jeziku. Bez obzira na dostupnost prevoda, za stručnjake koji se bave pomenutom problematikom od velike koristi može biti jezičko znanje koje im omogućava da relevantnu literaturu iščitavaju na jeziku originala. Autori nalaze da je zastupljenost te uvek aktuelne teme u literaturi koja se koristi u nastavi za navedenu oblast na Kriminalističko-policijskoj akademiji zadovoljavajuća.
Reference
Anđelić-Nikolendžić, V., Kašić, V. (2004) Engleski/nemački jezik za saobraćajnu policiju. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Anđelić-Nikolendžić, V., Stojov, M. (2002) Engleski jezik 2. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Anđelić-Nikolendžić, V. (2002) English Reader for Law Enforcement Officers. Zemun: Viša škola unutrašnjih poslova
Đolić, S. (1987) English in action udžbenik engleskog jezika za studente prve godine više škole unutrašnjih poslova i radnike SUP-a. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Đolić, S. (1993) Književni tekst u nastavi stranih jezika. Beograd: Univerzitet umetnosti
Klemenović, J. (2009) Obrazovanje za ljudska prava u sistemu srednjoškolskog obrazovanja u Srbiji. Teme, vol. 33, br. 4, str. 1303-1318
Mićić, S. (2009) Studije o jeziku medicine u engleskom i srpskom. Beograd: Beogradska knjiga
Nikolendžić, V. (1995) English Reader for Law Enforcement Officers. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova, Prvo izdanje
Nikolendžić, V. (1999) Engleski jezik za pograničnu policiju. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Nikolendžić, V. (2000) Engleski jezik 1. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova, Prvo izdanje
Pantelić, N. (2008) Sprečavanje mučenja, nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka. Bezbednost, Beograd, vol. 50, br. 1-2, str. 181-208
Pavlović, I., Mićović, D. (2002) Izbor engleskih tekstova sa vežbanjima. Beograd: Policijska akademija
Pavlović, I. (2006) Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima. Beograd: Policijska akademija
Pečnik, B. (1984) Engleski jezik I. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Pečnik, B. (1984) Engleski jezik I - audio-vizuelni tečaj. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.02.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka