Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:59
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:33

Sadržaj

članak: 3 od 11  
Back povratak na rezultate
2018, br. 44, str. 139-147
Višeslav je srpski a ne hrvatski knez, a Višeslavova krstionica ranohrišćanski srpski a ne hrvatski kulturni spomenik
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet
bInstitut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresaatlagicmarko@gmail.com, philipobradovich@gmail.com
Ključne reči: Višeslav; krstionica; Srbi; Hrvati; Prevlaka; Venecija; Zahumlje
Sažetak
U radu se govori o Višeslavovoj krstionici i iznose dokazi da ona nije hrvatski nego srpski kulturni spomenik, a Višeslav srpski a ne hrvatski knez. Ni u jednom pisanom ni materijalnom istorijskom izvoru ne navodi se da je Višeslav hrvatski knez. Međutim, u delu 'De administrando imperio' vizantijskog cara i pisca Konstantima VII Porfirogeneta navodi se da je Višeslav bio srpski zahumski knez. Višeslavova krstionica je srpski spomenik sa Prevlake iz manastira Sveti Arhanđel Mihailo, koja je u 15. veku, prilikom uništenja manastira od strane Mlečana, odneta u Veneciju. Preneta je u Hrvatsku 1942. godine, a danas se nalazi u Muzeju hrvatskih arheoloških starina u Splitu.
Reference
Atlagić, M., Milutinović, B. (2002) Izvori za istoriju Srba do XV veka. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
Belošević, J. (1997) Počeci hrišćanstva kod Hrvata u svijetlu arheološke građe. Radovi filozofskog fakulteta u Zadru, Zadar, br. 36
Jakšić, N. (2015) Klesarstvo u službi evangelizacije. Split: Književni krug
Jakšić, N. (2006) Manipulacije povijesnim spomenicima - primjer Višeslavove krstionice. u: Zbornik Povijesno nasleđe i nacionalni identitet, Zagreb
Janković, Đ. (2007) Srpsko pomorje od VII do X stoljeća. Beograd: Srpsko arheološko društvo
Jelić, L. (1901) Spomenici grada Nina. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Zagreb, br. 4
Jelić, L. (1911) Dvorska kapela sv. Križa u Ninu. Zagreb: Dionička tiskara
Karaman, L. (1930) Iz kolevke hrvatske istorije. Zagreb: Matica Hrvatska
Karaman, L. (1960) O vremenu krstionice kneza Višeslava. Peristil, Zagreb, br. 3
Klaić, N. (1971) Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku. Zagreb: Školska knjiga
Kolega, M. (2014) Ranokršćanski sloj arhitekture u Nadžupnom kompleksu Sv. Asela u Ninu. Ars Adriatica, (4): 15
Petricioli, I. (1984) Krstionica s imenom 'Vuissasclavo duci' i problem ninskog baptisterija. Starohrvatska prosvjeta, 3/14, Zagreb
Šefer, M. (1934) Reljef iz Zadra s prikazom Hristova rođenja. Zagreb: Hrvatska misao
Šuić, M., Perinić, M. (1962) Revizija iskapanja aninskog baptisterija. Diadora, Zadar, br. 2
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1844139A
objavljen u SCIndeksu: 02.08.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci