Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 2 od 9  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2018, vol. 31, br. 1, str. 75-89
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 19/07/2018
doi: 10.5937/inovacije1801075V
Creative Commons License 4.0
Kriterijumi za procenu usklađenosti TIMSS zadataka iz oblasti prirodnih nauka sa programima i obrazovnim standardima za nastavu prirode i društva
aUniverzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresa: zorica.veinovic@uf.bg.ac.rs

Projekat

Projekat Švajcarske nacionalne naučne fondacije (Swiss National Science Foundation): REP-Synergy: Towards improvement of Research capacities essential for teacher Education and Practices in Serbia and Estonia, br. IZ74Z0_160511
Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije (MPNTR - 179018)

Sažetak

U okviru TIMSS studije analiza usklađenosti zadataka i nastavnih programa zemalja učesnica predstavlja jedan od postupaka kojim se obezbeđuje uporedivost rezultata. Budući da kriterijumi za utvrđivanje ove usklađenosti nisu eksplicirani, otvara se pitanje da li različite zemlje na isti način pristupaju ovom procesu, te da li njegovi rezultati zaista omogućavaju upoređivanje postignuća učenika između zemalja i sagledavanje uspešnosti učenika u odnosu na nastavne programe. Stoga je cilj rada definisanje kriterijuma koji bi omogućili pouzdanu klasifikaciju TIMSS zadataka iz oblasti prirodnih nauka na programske i vanprogramske. Na osnovu analize aktuelnih programa i obrazovnih standarda nastave prirode i društva u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja, definisali smo dva kriterijuma za klasifikaciju zadataka: obuhvaćenost sadržaja zadatka programskim sadržajima i/ili obrazovnim standardima i usklađenost sadržaja zadatka sa principom zavičajnosti. Valjanost i pouzdanost korišćenja ovih kriterijuma ispitali smo kroz klasifikovanje objavljenih zadataka iz TIMSS 2011 studije. Saglasnost između procena autora rada i spoljnjeg eksperta na uzorku zadataka bila je zadovoljavajuća. U radu su problematizovane mogućnosti definisanja opštevažećih kriterijuma kojima bi se rukovodile sve zemlje učesnice u studiji, te mogućnost da TIMSS studija bude osetljivija na nacionalne specifičnosti u pogledu nastavnih programa.

Ključne reči

Reference

*** (2010) Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS, br. 7
*** (2010) Pravilnik o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS, br. 7
*** (2006) Pravilnik o nastavnom programu za IV razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS, br. 3
*** (2011) Pravilnik o obrazovnim standardima za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja za predmete srpski jezik, matematika i priroda i društvo. Službeni glasnik RS, br. 5
*** (2013) TIMSS 2011 fourth grade test curriculum matching analysis data. November 15, 2017, https://TIMSSandPIRLS.bc.edu/TIMSS2011/international-database.html
Baucal, A. (2013) Standardi obrazovnih postignuća u Srbiji - iskustva iz prve decenije. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 26, br. 3, str. 7-23
Beaton, A.E. (1998) Comparing cross-national student performance on TIMSS using different test items. International Journal of Educational Research, 29(6): 529-542
Blagdanić, S. (2015) Nastava prirode i društva. u: Leksikon obrazovnih termina, Beograd: Učiteljski fakultet, 482
Cheng, Y.C., Cheung, W.M. (1999) Lessons from TIMSS in Europe: An Observation from Asia. Educational Research and Evaluation, 5(2): 227-236
Foy, P., Arora, A., Stanco, G.M., ur. (2013) TIMSS 2011 user guide for the international database: Released items science - fourth grade. TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College and International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), October 6, 2017, https://TIMSSandPIRLS.bc.edu/TIMSS2011/international-released-items.html
Gašić-Pavišić, S., Stanković, D. (2012) Obrazovna postignuća učenika iz Srbije u istraživanju TIMSS 2011 # Educational achievement of Serbian students in TIMSS 2011. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 44, br. 2, str. 243-265
Hutchison, D., Schagen, I. (2007) Comparisons between PISA and TIMSS: Are we the man with two watches?. u: Loveless T. [ur.] Lessons learned: What international assessments tell us about math achievement, Washington, DC: Brookings, 227-261
Jaranović, J. (2014) Mogu li obrazovni standardi uticati na kvalitet nastave u Srbiji?. u: Milinković J., Trebješanin B. [ur.] Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju - izazovi i dileme, Međunarodni naučni skup Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju - izazovi i dileme, 14.11.2014, Beograd: Učiteljski fakultet, 232-248
Kartal, V., Blagdanić, S. (2012) Razvijanje liste obrazovnih standarda. Učitelj, 79 (1): 5-10
Kartal, V. (2014) TIMSS 2011 - prirodne nauke: pregled nastavnog programa i zbirka zadataka za 4. razred. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Lazarević, Ž., Banđur, V. (2001) Metodika nastave prirode i društva. Jagodina: Učiteljski fakultet
Martin, M.O., Mullis, I.V.S., Foy, P., Stanco, G.M. (2012) TIMSS 2011 international results in science. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, October, 6 2017, https://TIMSSandPIRLS.bc.edu/TIMSS2011/international-results-science.html
Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Minnich, C.A., Stanco, G.M., Arora, A., Centurino, V.A.S., Castle, C.E., ur. (2012) TIMSS 2011 encyclopedia: Education policy and curriculum in mathematics and science (1 & 2). Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center - Boston College
Mullis, I.V.S., Martin, M.O., ur. (2013) TIMSS 2015 assessment frameworks. Boston College - TIMSS & PIRLS International Study Center, October, 24 2017, http://TIMSSandPIRLS.bc.edu/TIMSS2015/frameworks.html
Mullis, I.V.S., Cotter, K.E., Fishbein, B.G., Centurino, V.A.S. (2016) Developing the TIMSS 2015 achievement items. u: Martin M.O., Mullis I.V.S., Hooper M. [ur.] Methods and Procedures in TIMSS 2015 (1.1-1.22), Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center, http:// TIMSS.bc.edu/publications/TIMSS/2015-methods/chapter-1.html, October, 24 2017
Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Goh, S., Cotter, K., ur. (2016) TIMSS 2015 encyclopedia: Education policy and curriculum in mathematics and science. Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center, October, 24 2017, http://TIMSSandPIRLS.bc.edu/TIMSS2015/encyclopedia/
Onwuegbuzie, A.J., Leech, N.L. (2007) Validity and Qualitative Research: An Oxymoron?. Quality & Quantity, 41(2): 233-249
Pešić, J., Blagdanić, S., Kartal, V. (2009) Definisanje obrazovnih standarda za predmet priroda i društvo. u: Komlenović Đ., i dr. [ur.] Kvalitet i efikasnost nastave, Zbornik radova, Beograd – Volgograd: Institut za pedagoška istraživanja, 61-72
Petrov, B., Miljković, V. (2007) Da li udžbenici omogućuju osnovnoškolcima adekvatan ulaz u svet prirodnih nauka?. u: Plut D. [ur.] Kvalitet udžbenika za mlađi školski uzrast, Beograd: Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, 255-283
Schmidt, W.H., Jakwerth, P.M., McKnight, C.C. (1998) Curriculum sensitive assessment: Content does make a difference. International Journal of Educational Research, 29(6): 503-527
Veinovic, Z. (2017) The curricula revision in the context of education for sustainable development: From the perspective of two primary school subjects’ curricula. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 49(2): 191-212
Veinović, Z., Blagdanić, S., Marinković, B. (2016) The quality of educational standards for the subject social, environmental and scientific education. u: Radovanović I., Zaclona Z. [ur.] Modern Trends in Teaching and Education: Themed Proceedings for the year 2015, Beograd: Učiteljski fakultet, 121-137