Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2018, vol. 31, br. 3, str. 96-107
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/inovacije1803096M

Creative Commons License 4.0
Stavovi učitelja o primeni heurističke nastave u početnom obrazovanju u prirodnim naukama
aUniverzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor
bUniverzitet u Crnoj Gori, Prirodno-matematički fakultet, Crna Gora

e-adresa: mimiunt@hotmail.com

Projekat

Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi (KOSSEP) (MPNTR - 179010)

Sažetak

Primena heurističke nastave u početnom obrazovanju u prirodnim naukama, a i uopšte, značajna je za pravilno usvajanje znanja i veština učenika. Stavovi učitelja prema primeni heurističke nastave znatno utiču na njenu zastupljenost u nastavnoj praksi. Cilj ovog istraživačkog rada bio je da se ispitaju stavovi učitelja o primeni heurističke nastave na časovima integrisanih prirodnih nauka (predmeti Svet oko nas i Priroda i društvo) u početnom obrazovanju. Zadaci istraživanja usmereni su na: analizu stavova učitelja o primeni heurističke nastave, kao i stavova o efikasnosti njene primene na časovima predmeta Svet oko nas i Priroda i društvo. U istraživanju su korišćeni: deskriptivno-analitički i komparativni metod. Tehnika istraživanja bila je anketiranje, a instrument anketni upitnik. U istraživanju je učestvovao sedamdeset jedan ispitanik, učitelj različitog pola i godina radnog staža. Dobijeni rezultati istraživanja pokazali su da anketirani učitelji imaju pozitivan stav prema primeni i značaju heurističke nastave, ali i da je nedovoljno primenjuju na časovima predmeta Svet oko nas i Priroda i društvo. Zbog toga je neophodno da se kroz organizovano permanentno obrazovanje poveća kvalitet znanja učitelja o specifičnostima i mogućnostima primene heurističke nastave na časovima integrisanih prirodnih nauka.

Ključne reči

početno obrazovanje; prirodne nauke; stav; učitelj; heuristička nastava

Reference

Akkus, R., Gunel, M., Hand, B. (2007) Comparing an Inquiry‐based Approach known as the Science Writing Heuristic to Traditional Science Teaching Practices: Are there differences?. International Journal of Science Education, 29(14): 1745-1765
Alfieri, L., Brooks, P.J., Aldrich, N.J., Tenenbaum, H.R. (2011) Does discovery-based instruction enhance learning?. Journal of Educational Psychology, 103(1): 1-18
Bakovljev, M. (1997) Osnovi metodologije pedagoških istraživanja. Beograd: Naučna knjiga
Burke, K. A., Greenbowe, T.J., Hand, B.M. (2006) Implementing the Science Writing Heuristic in the Chemistry Laboratory. Journal of Chemical Education, 83(7): 1032
Chavez, J. (2007) Enlivening problems with heuristics through learning activities and problem solving (LAPS). Learning Science and Mathematics, 2, 1-8
Cvjeticanin, S., Obadovic, D., Rancic, I. (2015) The Efficiency of Student-led and Demonstration Experiments in Initial Physics-Chemistry Education in Primary School/Učinkovitost učeničkih i demonstracijskih pokusa u početnom fizičko-kemijskom obrazovanju učenika razredne nastave. Croatian Journal of Education - Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 17 (3), 11-39
Cvjetićanin, S. (2010) Metodika nastave poznavanja prirode 2. Sombor: Pedagoški fakultet u Somboru
Cvjetićanin, S., Segedinac, M., Segedinac, M. (2011) Problems of teachers related to teaching optional science subjects in elementary schools in Serbia. Croatian Journal of Education, 13 (2); 184-216
Cvjetićanin, S., Branković, N., Samardžija, B. (2008) Stavovi učenika četvrtog razreda osnovne škole o samostalnom istraživačkom radu u nastavi poznavanja prirode. Nastava i vaspitanje, vol. 57, br. 2, str. 157-164
Cvjetićanin, S., Marčok, D., Segedinac, M. (2008) Primena modela učenja putem otkrivanja u nastavi poznavanja prirode u četvrtom razredu # Application of the model of learning through discovering in teaching nature study in the fourth form of primary school. Pedagoška stvarnost, vol. 54, br. 7-8, str. 688-706
Đaković, J., Đaković, P. (1996) Mogućnost primjene metode učenja putem otkrića u nižim razredima osnovne škole. Nastava i vaspitanje, vol. 45, br. 1, str. 48-57
Hubijar-Stojaković, Z. (1978) Pedagoški efekti primjene heurističkog postupka u nastavi gramatike i pravopisa u IV razredu osnovne škole. Naša škola, 9-10, 568-582
Jovanović, S., Živković, L. (2009) Primena metode učenja putem otkrića pri izučavanju ekoloških sadržaja u nastavi geografije. Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, br. 57, str. 275-284
Putica, K., Tomašević, B., Trivić, D. (2013) Uticaj metode učenja putem otkrića na postignuća i motivaciju učenika u oblasti prirodnih nauka - metaanaliza istraživanja. Nastava i vaspitanje, vol. 62, br. 4, str. 602-615
Radivojevic, D. (2011) Oblici individualizacije nastave prirode i društva. Nova skola
Ristanović, D. (2007) Uticaj primene heurističkog modela nastave na efekte učenja sadržaja prirode i društva # The impact of applying heuristic teaching model towards learning nature and society. Pedagoška stvarnost, vol. 53, br. 3-4, str. 214-226
Ristanović, D. (2008) Didaktički elementi heurističkog modela nastave u funkciji inoviranja nastavnog procesa. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 21, br. 2, str. 72-81
Spevak, Z. (2001) Alternativne škole, razvoj, pojmovni okvir i funkcije. Pedagoška stvarnost, 47 (9-10); 659-665
Spremić-Sokolović, A. (2014) Heuristički obrazovni model u savremenoj nastavi. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 27, br. 2, str. 105-115
Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2016) Modeli razvijajuće nastave 1. Beograd: Učiteljski fakultet