Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 5 od 69  
Back povratak na rezultate
2018, br. 46, str. 187-199
Problem izbora modela i procedura metodoloških istraživanja
aInstitut za srpsku kulturu, Leposavić
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresadragan_tancic@yahoo.com, emma.lazovic@gmail.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Ključne reči: model; istraživanje; proces; metodologija društvenih i političkih nauka; model predmeta istraživanja
Sažetak
Modeli naučnih istraživanja izvode se na osnovu teorijsko-metodoloških saznanja i iz istraživačke prakse. U metodologiji društvenih i političkih nauka javljaju se specifični modeli teorijskih metodoloških istraživanja i specifični modeli empirijskih metodoloških istraživanja. Kriterijumi izbora modela u metodološkim istraživanjima zasnovani su na principu funkcionalnosti i principu pouzdanosti.
Reference
Gordić, M., Termiz, D., Tančić, D. (2016) Metodološki osnovi istraživanja bezbednosti odbrane i terorizma. Leposavić: Institut za srpsku kulturu
Lazović-Jović, E.M. (2018) Specifičnosti metodoloških istraživanja u politikologiji. Baština, br. 44, str. 449-465
Matthews, B., Ross, L. (2010) Research methods: A practical guide for the social sciences. Birmingham: University of Birmingham
McNabb, D.E. (2004) Research Methods for Political Science: Quantitative and Qualitative Methods. New York: M.E. Sharpe Inc
Milosavljević, S. (2006) Osnovi metodologije političkih nauka. Beograd: Službeni glasnik
Šešić, B. (1974) Osnovi metodologije društvenih nauka. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1846187T
objavljen u SCIndeksu: 14.03.2019.
Creative Commons License 4.0