Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 7 od 69  
Back povratak na rezultate
2018, br. 45, str. 191-199
Zloupotreba službenog položaja u Srbiji i Bosni i Hercegovini
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresamarina.mijatovicc@gmail.com, drazena.pejanovic@gma
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Ključne reči: zloupotreba; službeni položaj; odgovorno lice; proces
Sažetak
U radu je objašnjeno krivično delo zloupotrebe službenog položaja i ovlašćenja u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini na osnovu naučnih metoda (metoda analize sadržaja dokumenata, u ovom slučaju sudske presude opštinskog suda, analitičko-sintetičkih i opštenaučnih metoda), odnosno analize izvršioca krivičnog dela i sudskog procesa. Navedeno krivično delo je jedna od mnogih pravnih pojava sa kojima se susrećemo u pravnoj teoriji, i u savremenoj sudskoj praksi. U postupanju tužilaštva i sudija u vezi sa navedenim krivičnim delom neophodna je veliku stručnost i profesionalnost, tužilaca i sudija, da bi se pripremile kvalitetne optužnice, suđenja i donošenja presuda.
Reference
*** (2003-2014) Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Službene novine Federacije BiH, br. 35/2003, 56/2003 - ispr, 78/2004, 28/2005, 55/2006, 27/2007, 53/2007, 9/2009, 12/2010, 8/2013 i 59/2014
*** (2003-2018) Krivični zakon Bosne i Hercegovine. Sl. glasnik BiH, br. 3/2003, 32/2003 - ispr, 37/2003, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 8/2010, 47/2014, 22/2015, 40/2015 i 35/2018
*** (2005-2016) Krivični zakonik Srbije. Sl. glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 - ispr, 107/2005 - ispr, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016
Babić, M., Marković, I. Krivično pravo - posebni deo. www.analitika.ba/publikacije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1845191M
objavljen u SCIndeksu: 14.03.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka