Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
Savremene tehnologije
2013, vol. 2, br. 1, str. 69-81
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
Multiparametarska optimizacija kinetike bioprocesa
aUniverzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac
bUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

e-adresa: zerajic@yahoo.com

Sažetak

Eskplicitna forma eksperimentalnih podataka i implicitna forma matematičkog modela, otežava zadatak određivanja nepoznatih parametara kinetičkog modela procesa u realnom vremenu. Predmet rada je komparativna analiza efikasnosti dva pristupa parametarskoj optimizaciji s aspekta konvergentnosti i računarskog vremena. Cilj rada je ispitivanje efektivnosti metoda ocene parametara složenih nelinearnih kinetičkih modela, koje zadovoljavaju rigorozne statističke testove adekvatnosti modela. U radu su ispitane iterativne gradijentne metode optimizacije: metoda konjugovanih gradijenata, kvazi-Njutnova i Levenberg-Markartova metoda. Određeni su uslovi u kojima izabrani pristupi omogućavaju konvergentnost. Potvrđeno je da najpouzdanije konvergira metoda konjugovanih gradijenata, a metoda Levenberg-Markart je računarski najbrža. Metode parametarske optimizacije primenjene su i u proučavanju i potvrđivanju mehanizma reakcije, primenom metode eliminacije irelevantnih mehanizama složenih procesa. Potvrđena je mogućnost primene metode parametarske optimizacije u proučavanju mehanizma reakcije. Baza podataka formirana kumuliranjem ocenjenih parametara s hronološkim vremenom postaje baza znanja, koja se može koristiti u kontroli i upravljanju procesa.

Ključne reči

multiparametarska optimizacija; baza podataka parametara; baza znanja; dijagnostika; kontrola procesa

Reference

Converti, A., Perego, P., Lodi, A., Parisi, F., del Borghi, M. (1985) A kinetic study ofSaccharomyces strains: Performance at high sugar concentrations. Biotechnology and Bioengineering, 27(8): 1108-1114
Edgard, T.F., Himmelblau, D.M. (1988) Optimization of chemical processes. New York: McGraw-Hill
Kafarov, V.V. (1971) Kibernetika u kemiji i kemijskoj tehnologiji. Zagreb: Tehnička knjiga
Levenberg, K. (1944) A method for the solution of certain nonlinear problems in least squares. Q. J. Appl. Math, vol. 2, str. 164-168
Marquardt, D.W. (1963) An Algorithm for Least-Squares Estimation of Nonlinear Parameters. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, 11(2): 431-441
Polak, E. (1971) Computational methods in optimization. San Diego: Academic Press
Savković-Stevanović, J. (1995) Modelovanje i simulacija procesa. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet
Szczodrak, J., Targo?ski, Z. (1988) Selection of thermotolerant yeast strains for simultaneous saccharification and fermentation of cellulose. Biotechnology and Bioengineering, 31(4): 300-303
Žerajić, S. (2008) Modelovanje i simulacija bioprocesnih sistema. Beograd, doktorska disertacija