Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 67  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 24, br. 2, str. 85-88
Specifičnosti proizvodnje i dorade semena soje u 2019. godini
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
bAL Dahra Srbija doo, Padinska Skela

e-adresamiladin.kostic@ifvcns.ns.ac.rs
Ključne reči: soja; proizvodnja; žetva; prijem; dorada
Sažetak
Iako su proizvodnju soje u 2019. godini pratili brojni problemi, na kraju možemo da kažemo da je bila uspešna kako po zasejanim površinama tako i po ostvarenom prinosu. Žetva soje započela je krajem avgusta. Prijem semena u doradnim centrima obavljen je bez većih problema zahvaljujući dobro pripremljenoj opremi i dobroj organizaciji prijema semena. Kvalitet naturalnog semena bio je veoma dobar sa zanemarljivo malim prisustvom zelenih i nedozrelih zrna. Vlažnost požnjevenog semena bila je u rasponu od 7,1% do 14,1% dok je oko 65% semena zaprimljeno sa vlažnošću iznad 10%. Zahvaljujući ovakvoj vlažnosti, nije bilo potrebe za sušenjem semena što je jako važno s obzirom na činjenicu da se sušenjem soje kvalitet može smanjiti. Klijavost semena, kao najvažniji parametar kvaliteta, bila je u rasponu između 82% i 96%. Treba istaći da je 97% semena požnjeveno sa klijavošću većom od 85% dok je oko 65% semena imalo klijavost iznad 90%. Masa 1000 zrna u proseku je iznosila oko 160 g. Na osnovu zaprimljenih količina semena u doradnim centrima može se reći da će količina semena nakon dorade biti dovoljna za setvu soje u 2020. godini. Dorada semena soje počela je na vreme i bez većih problema. Ostvarena čistoća dorađenog semena bila je u proseku 99,4%. Od ukupne količine dorađenog semena oko 72% semena imalo je klijavost veću od 85%, dok je oko 50% semena imalo klijavost iznad 90%. Ostvareni kvalitet semena bio je bolji u odnosu na 2018. godinu.
Reference
*** (2019) Saopštenje RZZS, http://www.stat.gov.rs, broj 174 -god LXIX, 01.07.2019
*** (1987) Pravilnik o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja \ Rule on the quality of seeds of agricultural plants. Službeni list SFRJ / Official gazette SFRY, br.47
Crnobarac, J., Đukić, V., Marinković, B. (2008) Agrotehnika soje. u: Monografija Soja, Novi Sad
Đukić, V., Miladinović, J., Miladinov, Z. (2020) NS sorte soje za rekordne prinose. u: Poljoprivredni kalendar 2020, Novi Sad, 211-214
Hoeft, R.G., Nafziger, E.D., Johnson, R.R., Aldrich, S.R. (2000) Planting decisions and operations in modern corn and soybean production. Champaign, Il, SAD: MCSP Publications, 81-107
Hurburgh, C.R. (1995) Soybean drying and storage. Iowa: Cooperative Extension Service, pm-1636
Kostić, M. (2016) Uticaj sorte, vlažnosti i frakcije semena soje na grupu odabranih fizičkih osobina. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Magistarka teza
Kostić, M., Tatić, M., Đorđević, V., Radojčin, M., Lončarević, V., Popović, V., Ilić, A. (2012) Mehaničke osobine semena soje različitih frakcija. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 16, br. 2, str. 82-84
Kostić, M., Balešević-Tubić, S., Tatić, M., Đorđević, V., Lončarević, V., Đukić, V., Ilić, A. (2013) Zavisnost klijavosti semena i početnog porasta ponika soje od frakcije semena. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 17, br. 3, str. 127-129
Parde, S.R., Kausal, R.T., Jazas, D.S., White, N.D.G. (2002) Mechanical damage to soybean seed during processing. Journal of Stored Research, 38, 385-394
Tatić, M. (2007) Uticaj endogenih i egzogenih činilaca na proces starenja i životnu sposobnost semena soje [Glycine max (L.) Merr.]. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/jpea24-28860
primljen: 15.10.2020.
prihvaćen: 08.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 29.12.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka