Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 6 od 17  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2015, vol. 67, br. 4, str. 172-185
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 06/02/2016
doi: 10.5937/vojdelo1504172B
Izgradnja obrazovnog modula u sistemu odbrane u funkciji suprotstavljanja korupciji

Projekat

br. VA-DH/1/13-15: Etičko obrazovanje u sistemu odbrane Republike Srbije

Sažetak

Rad problematizuje jedan segment etičkog obrazovanja pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije - antikorupcijsku prevenciju, bez pretenzija da ponudi celovit sistem etičkog obrazovanja. Predloženi su bitni činioci sadržaja obrazovnog modula sistema odbrane za izgradnju integriteta pojedinaca i institucija za borbu protiv korupcije. Realizacija obrazovnog modula, prema predloženom modelu, predstavljala bi važan faktor smanjenja rizika od korupcije u sistemu odbrane.

Ključne reči

Reference

*** (2009) u: Zbornik sa međunarodnog naučnog skupa na temu Korupcija i ljudske slobode, Beograd: Međunarodno udruženje krivičara
*** (2005) u: Zbornik radova Organizovani kriminalitet, Beograd
*** (2014) u: Zbornik sa međunarodnog naučnog skupa na temu Zloupotreba moći, Beograd: Udruženje za međunarodno krivično pravo
*** (2004) Krivični zakon Republike Srbije. Beograd
Anđelković, M. (2003) Životopisi znamenitih Srba - biografske price. Beograd: Zlatousti
Ćirić, J., ur. (2013) Borba protiv korupcije - iskustva i poređenja. Beograd: Institut za uporedno pravo
Fatić, A., Banović, B., ur. (2011) Društveni aspekti organizovanog kriminala. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Ilić, G.P. (2007) Korupcija osnovni pojmovi i mehanizmi za borbu. Beograd: Pravni fakultet
Mitrović, D. (1998) O pravnoj državi i drugim pravnim temama. Beograd
Poup, D. (2004) Antikorupcijski priručnik - suprotstavljanje korupciji kroz sistem društvenog integriteta. Beograd: Transparentnost - Srbija
Rajs, R.A. (2004) Čujte Srbi! Čuvajte se sebe. Beograd: Fond 'Dr Arčibald Rajs', str. 70-71
Šefers, M., Pakaluk, M. (2009) Razumevanje računovodstvene etike. Beograd: Službeni glasnik
van Eekelen, W., Fluri, H.P. (2006) Defense institution building. Viena - Geneva
Velimirović, N. (2003) Ne kradi državu. Valjevo: Manastir Lelić
Vuković, S.R. (2005) Komentar porodičnog zakona. Beograd: Poslovni biro