Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 95  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 63, br. 2, str. 89-106
Digitalno doba - izazov za projektnog menadžera u bezbednosnim organizacijama
aUniverzitet EduCons, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd
bUniverzitet Educons, Fakultet za primenjenu bezbednost, Sremska Kamenica
Sažetak
Digitalno doba donelo je velike izazove organizacijama. Nove tehnologije, metodologije i proizvodi zahtevaju kompetentnog projektnog menadžera koji je u stanju da odgovori na zahteve digitalnog doba. Tako su ciljevi ovog rada: analiza relevantnog teorijskog konteksta, analiza neophodnih kompetencija projektnog menadžera i sagledavanje njegove pozicije i delovanja u organizacionom okviru, a posebno u organizacijama koje se bave bezbednošću. Takođe, rad se bavi analizom modela DevSecOps koji implementira bezbednost u okviru IT prakse. Rezultati prikazanih istraživanja ukazuju na činjenicu da ukupan broj poslova koje obavlja projektni menadžer pokazuje globalni rast u kvantitativnom i kvalitativnom smislu. Istraživanje razvoja ljudskih resursa u oblasti projektnog menadžmenta razlikuje inovatore od tradicionalista. Inovatori su u doba globalizacije dali prioritet obukama iz bezbednosti. Slede teme tržišta, nauka o podacima, inovativni načini ponašanja i kolaborativno liderstvo. Prikazana je studija slučaja koja razmatra korake izgradnje novog proizvoda u oblasti IT sa implementiranim aktivnostima koje pružaju adekvatan nivo bezbednosti.
Reference
*** Project management, job growth and talent gap 2017-2027. PMI, https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/ learning/job-growth-report.pdf?v=c304efd3-8c2a-48dc-9489a945a8a07614&sc_lang_temp=en, dostupan 16. 3. 2021
*** (2018) The project manager of the future developing digital-age project management skills to thrive in disruptive times. https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/ pdf/learning/thought-leadership/pulse/digital-pm-skills.pdf, dostupan 5. 4. 2021
*** Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije. https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_osnovama_ uredjenja_sluzbi_bezbednosti_republike_srbije.html?fbclid=IwAR3ai1bPhMZB4EEHdajrmOqW7FMTJ7CqNMNQjXbwxpGL5bppVawefnjzwp4, dostupan 12. 3. 2021
*** DevOps. https://en.wikipedia.org/wiki/DevOps, dostupan 4. 7. 2021
*** ISO/IEC 27001: Information security management. https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html, dostupan 4. 7. 2021
*** (2013) Project management institute: A guide to the project management body of knowledge (PMBOK®Guide). Project Management Institute
*** Appdynamics, part of Cisco, https://www.appdynamics.com/ blog/product/devops-vs-devsecops/, dostupan 4. 7. 2021
*** Cyber/information security in the digital age. https://digitalstrategies.tuck.dart mouth.edu/publication/cyberinformation-security-digital-age/, dostupan 19. 3. 2021
Boin, A., Lagadec, P. (2000) Preparing for the future: Critical challenges in crisis management. Journal of Contingencies and Crisis Management, 8(4): 185-191
Buha, V.V., Lečić, R.B., Bjegović, M.J., Gajić, M.S. (2015) Ekonomska analiza potreba za usavršavanjem ljudskih resursa. Tehnika, vol. 70, br. 2, str. 337-345
Comella-Dorda, S., Kaplan, J., Lau, L., McNamara, N. (2020) Agile, reliable, secure, compliant IT: Fulfilling the promis of DevSecOps. Digital Mc Kinsey
Deloitte https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ global/Documents/About-Deloitte/DevSecOps-Explained.pdf, dostupan 4. 7. 2021
Jovanović, P. (2008) Upravljanje projektom. Beograd: Visoka škola za projektni menadžment
Jovanović, P. (2009) Savremeni menadžment. Beograd: Visoka škola za projektni menadžment
Jovanović, P.M., Bjegović, M.J., Raduški, D.M., Buha, V.V. (2015) Savremene menadžerske pozicije. Tehnika, vol. 70, br. 1, str. 151-157
Lečić, R., Radovanović, G., Buha, V., Bjegović, M. (2016) Project management competence in the development of economy and civil and defence sectors. Vojno delo, vol. 68, br. 8, str. 129-150
Mijalković, S. (2010) O nedržavnom sektoru nacionalnog sistema bezbednosti - inostrana i domaća iskustva. Strani pravni život, br. 2, str. 251-270
MUP Republike Srbije Reforma ljudskih resursa. http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/reforme/Reforma%20 ljudskih%20resursa/, dostupan 2. 4. 2021
Myrbakken, H., Colomo-Palacios, R. (2017) DevSecOps: A multivocal literature review. http://www.rcolomo.com/papers/314.pdf, dostupan 4. 7. 2021
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost2102089B
primljen: 13.04.2021.
revidiran: 05.07.2021.
prihvaćen: 07.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 12.11.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka