Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 25  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 66, br. 1, str. 129-142
Kontekstne dimenzije u jaslama viđene očima budućih vaspitača
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad

e-adresapedagogns@gmail.com
Ključne reči: kontekstne dimenzije jasala; studenti škole za vaspitače; senzibilnost studenata; promena
Sažetak
Premeštanjem fokusa istraživanja sa deteta na proučavanje vaspitne prakse unutar određenog prostora, vremena, ljudi i njihovih odnosa nastala su kvalitetna zapažanja o njihovom značaju, mogućim promenama i njihovim uticajima na razvoj deteta. Za decu ranog uzrasta bitan je svaki trenutak, a iskustva kojima su izložena unutar kontekstnih dimenzija utiču na njihovo razumevanje sveta i doživljaj, što upućuje na potrebu uviđanja u kojoj meri su studenti Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad senzibilisani za prepoznavanje i procenu značaja svake dimenzije konteksta. Podaci su prikupljeni u školskoj 2015/2016. godini putem sistematskog posmatranja na terenskoj vežbi iz jednog predmeta izbornog jaslenog modula. Zapažanja studenata potvrđuju da su razumeli teorijske okvire unutar kojih su nastupili u proceni kontekstnih dimenzija. Posebno se obradilo uviđanje uloge studenata u građenju, proveri i unapređivanju svake dimenzije. Studenti se ne osećaju dovoljno spremnim za ovu vrstu delovanja i smatraju da im je za to potrebno praktično iskustvo. Budući da je to jedan vid njihovog ulaska u domen prakse tokom osnovnih studija, preporuka je da se kroz obavezne i izborne predmete više bave značajem prostora, vremena i interakcije, da se osnažuju u kreativnom pristupu, kao i u razumevanju ličnog doprinosa u unošenju promena.
Reference
*** (1996) Pravilnik o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova za decu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 50/1994; 6/1996
Bruner, J. (2000) Kultura i obrazovanje. Zagreb: Educa
Colić, V. (1997) Dečje jaslice - gledane iz antropološkog ugla. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
Juul, J. (2011) Your competent child: Toward a new paradigm in parenting and education. Munchen: Familylab
Klemenović, J. (2014) How do todays children play and with which toys? / Čime se i kako igraju današnja djeca?. Croatian Journal of Education, god. 16, br. 1, 181-200
Lazić, S., Saveski, Z. (2015) Savjetovalište za obitelj kao put ka kvalitetnom roditeljstvu u kontekstu informalnog i neformalnog obrazovanja. Život i škola, god. 61, br. 1, 135-143
Levett-Jones, T.L. (2007) Facilitating reflective practice and self-assessment of competence through the use of narratives. Nurse Education in Practice, 7(2): 112-119
Lič, E. (1983) Kultura i komimikacijca. Beograd: Prosveta
Mid, M. (1972) Nacionalni karakter. u: Kroeber A.L. [ur.] Antropologija danas, Beograd: Vuk Karadžić, str. 555
Miljak, A. (2009) Življenje djece u vrtiću: Novi pristupi u shvaćanju, istraživanju i organiziranju odgojno-obrazovnog procesa u dječjim vrtićima. Zagreb: SM naklada
Neuman, S.B., Roskos, K. (2005) The state of state pre-kindergarten standards. Early Childhood Research Quarterly, 20(2): 125-145
Pavlović, B.D. (2012) Odnosi na ranim uzrastima. u: Baucal A. [ur.] Standardi za razvoj i učenje dece ranih uzrasta u Srbiji, Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, str. 133-150
Pešikan, A., Antić, S. (2012) Učenje dece na ranim uzrastima. u: Baucal A. [ur.] Standardi za razvoj i učenje dece ranih uzrasta u Srbiji, Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, str. 85-112
Petrović, S.B. (2007) Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje - holistički pristup. Zagreb: Mali profesor
Petrović, S.B. (2009) Mijenjanje konteksta i odgojne prakse dječjih vrtića: Akcijsko istraživanje s elementima etnografskoga pristupa. Zagreb: Mali profesor
Radojković, D. (2012) Adaptacija u jaslicama. Novi Sad: Zavod za udžbenike
Siegel, D., Bryson, P.T. (2015) Razvoj dječjeg mozga. Split: Harfa
Siles-González, J., Solano-Ruiz, C. (2016) Self-assessment, reflection on practice and critical thinking in nursing students. Nurse Education Today, 45: 132-137
Valon, A. (1982) Psihološko i sociološko proučavanje deteta. u: Ivić I.; Havelka N. [ur.] Proces socijalizacije kod dece, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava, Izabrani radovi (str. 1-14)
Vanfleet, R., Sywulak, A., Sniscak, C.C. (2010) Child centered therapy. New York-London: Gulford Press
Verbickij, A.A. (2004) Kompetentnostnyj podhod i teorija kontekstnogo obučenija. Moskva: ITS VPK
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/nasvas1701129L
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci