Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 7 od 25  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 7, str. 437-467
Reinženjering poslovnih procesa na praktičnom primeru
OŠ 'Ljuba Nenadović', Beograd
Ključne reči: procesi; reinženjeringa; promena; informacione tehnologije; pronalaženje informacija; grupisanje; percepcijsko mapiranje; stvaranje znanja
Sažetak
Reinženjering u osnovi predstavlja redizajn celokupnog poslovnog procesa kako bi se postigla veća efikasnost. Primena reinženjeringa podrazumeva primenu radikalnih promena kako bi se što bolje zadovoljile potrebe potencijalnih potrošača. Primena reinženjeringa nije usmerena samo na poslove koji imaju karakteristiku profitabilnih već je primenljiva na sve organizacije. Zagovornici pomenutog procesa su Majkl Hamer i Džejms Čempi. Osnovni cilj reinženjeringa je izvršavanja promena, mada pored navedenog cilja treba primeniti i niz tehnika i alata kako bi promene imale zapaženi efekat. Zanimljivo je da ovaj koncept u osnovi pre svega utvrđuje sa kojim problemima se kompanija suočava i šta treba da odradi a tek kasnije utvrđuje način kako bi to trebalo da odradi. Svetska ekonomska kriza ostavila je niz posledica koje zahtevaju primenu reinženjeringa tj. izvršenje strogo radikalnih mera u poslovnom procesu kompanije. Pošto, klasični pristupi Hamera i Čempija ne zadovoljavaju potpunu radikalnost, sve više pažnje se posvećuje priči o tzv. reinženjeringu reinženjeringa.
Reference
Adamović, Ž., Sajfert, Z. (2004) Reinženjering. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Al‐Mashari, M., Zairi, M. (2000) Revisiting BPR: a holistic review of practice and development. Business Process Management Journal, 6(1): 10-42
Bosilj-Vukšić, V., Kovačič, A. (2004) Upravljanje poslovnim procesima. Zagreb: Sinergija nakladništvo
Branković, D., Mandić, D. (2003) Metodika informatičkog obrazovanja sa osnovama informatike. Banja Luka: Filozofski fakultet
Crosetto, G., Macazaga, J. (2005) The process-based organization: A natural organization strategy. Amherst: HRD Press
Davenport, T.H. (1993) Process innovation: Reengineering work through information technology. Boston, MA, itd: Harvard Business School Press
Deming, E. (1996) Kako izaći iz krize. Beograd: Grmeč-Privredni pregled
Đorđević, D., Đekić, I. (2001) Osnove upravljanja kvalitetom. Beograd: Teagraf
Edosowman, J.A. (1996) Organizational transformation and process reengineering. Florida: St Luis Press
Enström, J. (2002) Developing guidelines for managing processes by objectives. Luleä: Luleä University of Technology, 9-11; Magistarski rad
Hammer, M., Champy, J. (2001) Reinženjering tvrtke. Zagreb: Mate d. o. o
Hammer, M., Champy, J. (2004) Reinženjering tvrtke. Zagreb: Mate
Hammer, M., Champy, J. (1993) Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution. Business Horizons, 36(5): 90-91
Hernaus, T. (2006) Transformacija klasične organizacije u organizaciju orijentiranu na poslovne procese. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Magistarski rad
Ibrahim, R.L., Hirmanpour, I. (1995) The subject matter of process improvement: A topic and reference source for software engineering educators and trainers. u: Technical Report, Pittsburgh: Software Engineering Institute
Jovanović, A., Mihajlović, I. (2005) Upravljanje proizvodnjom. Bor: Tehnički fakultet
Juren, J. (1996) Oblikovanjem do kvaliteta. Beograd: PS Grmeč - Privredni pregled
Kovačić, A., Bosilj-Vukšić, V. (2005) Management poslovnih procesov. Ljubljana: GV Založba
Laguna, M., Marklund, J. (2005) Business Process Modeling, Simulation and Design. New Jersey: Prentice Hall
Marković, N., Pavlović, M., Vladisavljević, R. (2010) Reinženjering (skripta). Novi Sad: CEKOM
Mccarty, T., Daniels, L., Bremer, M., Gupta, P. (2005) The Six Sigma Black Belt Handbook. New York: McGraw-Hill
Olalla, M.F. (2000) Information technology in business process reengineering. International Advances in Economic Research, 6(3): 581-589
Pendić, M., Pendić, Z. (1987) Električne mašine sa ogledima. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Sorak, M. (2006) Menadžment proizvodnje. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet
Urošević, S., Nikolić, R. (2012) Proizvodno poslovni sistemi. Bor: Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet
Veljović, A., Radojičić, M., Vesić, J. (2006) Menadžment informacioni sistemi. Kruševac: Viša tehnička škola za industrijski menadžment
Veljović, A. (2001) Kompjuter u sistemu kvaliteta. Beograd: Savez inžinjera i tehničara Jugoslavije
Živanović, N., Živanović, V., Živanović, M. (2013) Reengineering capacity exspansion. u: Menadžment, sport, turizam - MASTA - 2013, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, 29.03.2013, Banja Luka, Republika Srpska, (Bosna i Hercegovina), I Zbornik, (pp. 30)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1707437D
objavljen u SCIndeksu: 23.08.2018.

Povezani članci