Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 10  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2016, vol. 64, br. 1, str. 92-109
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/vojtehg64-9315

Creative Commons License 4.0
Iskustva u razvoju pronalaska sa aspekta naučne verifikacije i stvaranja tržišta
Srpska akademija izumitelja i naučnika, Beograd

e-adresa: zegaracnikola@vektor.net

Sažetak

U radu su prikazana iskustva u razvoju pronalaska, patenata i naučnih dela sa aspekta naučne verifikacije i plasmana na tržištu. Opisani su problemi koji se uobičajeno javljaju u procesu razvoja pronalaska, kao i druga vrsta problema, koji prate pronalaske za vreme plasmana na tržište.

Ključne reči

pronalazak; patent; monitoring sistemi; tehnička dijagnostika; dijagnostički parametri; klizni ležajevi; motori sa unutrašnjim sagorevanjem; hidroelektrane; termoelektrane; uređaj za demontažu i montažu teško rastavljivih sklopova; metoda proračuna vibracione

Reference

*** Tehnische dokumetacion elastische kupplung. Bocholt, Deutschland: Flender, Frieder, GmbH
Ličen, H. (2003) Vibrodijagnostika kao elemenat osiguranja kvaliteta i pouzdanosti. u: Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, Kvalitet, Zenica, B&H
Žegarac, N. (1989) Dijagnostika kliznih ležajeva u dizel motorima. Fakultet strojarstva i brodogradnje. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, doktorska disertacija
Žegarac, N. (1989) Dijagnostika stanja kliznih ležajeva merenjem dinamičkih putanja glavnih rukavaca kolenastog vratila dizel motora. u: IFTOM, Treći znanstveno-stručni skup Vibracije rotacionih strojeva i i Sistema, Karlovac
Žegarac, N. (1999) Rekonstrukcija pogona antenskog sistema radara u cilju smanjenja potrošnje električne energije i povećanja bezbednosti u vazdušnom saobraćaju. u: 5. novembar, II Kongres o saobraćaju, Beograd, Tehnika-Savez inženjera i tehničara Jugoslavije
Žegarac, N. (1994) Metoda proračuna vibracione i udarne zaštite pogonskih sistema, uređaja i opreme. Naučno-tehnički pregled, 4