Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 10  
Back povratak na rezultate
Pravo - teorija i praksa
2010, vol. 27, br. 3-4, str. 94-108
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Čovek i pravo intelektualne svojine
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet
bFakultet za primenjenu ekologiju Futura, Beograd
cEvropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN

Sažetak

Dimenzije ljudskog stvaralaštva i nivoi ljudskog dostojanstva, kao i stepen razvoja nacionalnog i globalnog pravnog poretka ogledaju se, između ostalog, i u širini primene postulata prava intelektualne svojine. Vrlo složeni društveni odnosi formiraju se i postoje u vezi sa nastankom, korišćenjem i transferom predmeta prava intelektualne svojine. Otuda proističe potreba i obaveza svih subjekata da poznaju i pravo valjano primenjuju norme ove grane prava koja zaokružuje odnose i pojave u vezi sa mnoštvom rezultata intelektualne akcije. Skoro svi predmeti koji okružuju čoveka su nečije delo i samim tim intelektualna svojina njegovog izumitelja. Izumitelj je onaj koji je posvetio vreme, novac, energiju i znanje da izmisli i napravi novu stvar. Zbog toga se njihova upotreba mora regulisati pravom. To čini pravo intelektualne svojine. Predmeti intelektualne svojine se razvrstavaju u dve osnovne kategorije: 1. industrijska svojina, 2. autorska prava i srodna prava. Prava intelektualne svojine su napisana i širom sveta usvojena iz nekoliko važnih razloga. Njihova suštinska svrha je da: podstaknu individuu na nove pronalaske, daju prepoznatljivost kreatora i pronalazača, pruže materijalnu nagradu za intelektualnu svojinu i obezbede dostupnost originalnih (pravih, prvih, istinskih) proizvoda.

Ključne reči

Reference

*** (2009) Zakon o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti. Službeni glasnik RS, 41
*** (2004) Zakon o patentima. Službeni list SCG, br. 32, 02.07
*** (2005) Zakon o autorskim i srodnim pravima
Besarović, V. (2005) Intelektualna svojina. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
Jelača, S. Tragovi velikih otkrića. www.teslasociety.ch/info/60/2.doc
Marković, S.M. (1997) Patentno pravo. Beograd: Nomos