Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 10  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2006, br. 47, str. 77-96
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 16/06/2008
Patentiranje proizvoda biotehnologije
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

Sažetak

Doba u kome živimo obeležila je naučno-tehnološka revolucija, naročito u oblasti informacione tehnologije i biotehnologije. Pod biotehnologijom u užem smislu podrazumevamo primenu organizama, bioloških sistema i bioprocesa u industrijskoj proizvodnji. Biotehpologija je multidiscitinarna oblast koja obuhvata hemijske, biološke i inženjerske nauke. Centralni deo biotehnologije predstavlja genetski inženjering, koji se još naziva i kloniranje gena. U radu su obrađena najvažnija pravna pitanja u vezi sa mogućnošću patentne zaštite biotehnoloških proizvoda (DNK niza, gena i dr). Pored iznošenja naučne argumentacije pro et contra patentne zaštite za ovi vrstu pronalazaka, dat je i prikaz nacionalne i međunarodne legislative u ovoj oblasti.

Ključne reči

Reference

*** (2004) Zakon o patentima. Službeni list SCG, br. 32