Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 31  
Back povratak na rezultate
Zavarivanje i zavarene konstrukcije
2019, vol. 64, br. 1, str. 5-10
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 04/07/2019
doi: 10.5937/zzk1901005A
Program praćenja degradacije materijala u eksploataciji i procjena sigurnosti konstrukcije za produženje životnog vijeka
Institut za zavarivanje d.o.o. Tuzla, Bosna and Hercegovina

e-adresa: avdic.inz@gmail.com

Sažetak

Praćenje i procjena stanja materijala cijevnih sistema koji rade na povišenim temperaturama, vršeno je na osnovu proračuna teoretskog radnog vijeka elemenata parovaoda koji se zasniva na proračunu degradacije materijala usljed puzanja i malocikličnog zamora. Ovaj rad prikazuje program koji se posebno koristi za praćenje ponašanja materijala u cijevnom sistemu u eksploataciji. Program se temelji na proračunu maksimalnog naprezanja u stijenci pojedinog elementa parovoda, a zavisi od izmjerenih temperature i pritisaka, kao i izmjerenih najmanjih debljina stijenke tog elementa. Na taj način moguće je izračunati ukupan nivo degradacije materijala. Ispitivanja su rađena na kotlovskom postrojenju u TE Tuzla, Bosna i Hercegovina. Ovakvim načinom praćenja i ispitivanja materijala stvara se osnova za pravovremeno donošenje odluke o popravkama, sanaciji, zamjeni ili revitalizaciji postrojenja ili kritičnih komponenata, što može rezultirati produženjem vijeka trajanja.

Ključne reči

parni kotao; cijevni sistem; stanje materijala; ispitivanje; proračun; nivo degradacije; puzanje; visoka temperatura

Reference

Bradley, E.F., ed. (1979) Source Book on Materials for Elevated Temperature Applications. American Society for Metals
Jakšić, S. (1994) Kritična točka energetske i procesne opreme u eksploataciji. Zagreb: EGE
Jakšić, S. (1993) Praćenje stanja materijala energetske, procesne i naftne opreme u eksploataciji. Zagreb: EGE
Jakšić, S. (1981) Utvrđivanje i praćenje stanja materijala i zavarenih spojeva energetske i procesne opreme u eksploataciji. Zavarivanje, Zagreb, 24
Juraga, I., Ljubić, K., Živčić, M. (1998) Pogreške u zavarenim spojevima. Zagreb: HDTZ
Lypolt, A. (1993) Istraživanje i praćenje stanja materijala u naftnoj i petrokemijskoj industriji. Zagreb: EGE
Lypolt, A. (1998) Važnost pouzdane procjene rezultata ispitivanja u produljenju vijeka trajanja postrojenja. u: Zbornik radova MATEST 98, Brijuni
Malčević, S. (1993) Ocjena stanja materijala energetskih postrojenja. Zagreb: EGE
Rothman, M.F., ed. (1985) High Temperature Corrosion in Energy Systems. The Metallurgical Society