Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 10 od 31  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2014, vol. 69, br. 1, str. 76-82
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 11/06/2015
doi: 10.5937/tehnika1401076S
Proračun postrojenja sa suvim vrećastim filterom TTFP 6/220 u A.D. Livnica 'Kikinda'
aVisoka tehnička škola strukovnih studija, Zrenjanin
bUniverzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
cA.D. Livnica Kikinda, Kikinda

Sažetak

U ovom radu dat je proračun strujanja otpadnog vazduha kod primene savremene i moderne metode u procesu prečišćavanja vazduha iz proizvodne hale u kojoj se nalazi elektrolučna peć. Kod ovog proračuna su za postojeću konstrukciju i poznate dimenzije otprašivača izračunati protoci i temperature na različitim mestima cevovoda kompletnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih gasova. Inženjerski nadzor i aktivno računarsko upravljanje sa jednog računarskog komadnog mesta podržani su PLCom. Dijagnostificirane su moguće greške i objašnjeni njihovi uzroci i postupci koje treba sprovoditi kada do istih dođe. Takođe, u radu su date i smernice za održavanje i servisiranje opreme za pravilan rad filterskog postrojenja. Tabelarno su prikazane aktivnosti kontrole na postrojenju koje je potrebno sprovoditi u periodičnim vremenskim intervalima.

Ključne reči

otprašivanje; livnica; proračun; vrećasti filter

Reference

*** (2010) Savetovanje sa menunarodnim učešćem: ZAŠTITA VAZDUHA 2010, Subotica, novembar
*** (2011) Savetovanje sa menunarodnim učešćem: ZAŠTITA VAZDUHA 2011, Zrenjanin, novembar
*** (2007) Uputstvo za rukovanje i održavanje sistema otprašivača. Ljubljana
Irma Projekt Sistem Vrećasti filteri - katalog. www.irma-ps.com
Vuković, D., Bogner, M. (1996) Tehnika prečišćavanja. Beograd: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije / SMEITS