Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2012, vol. 46, br. 2, str. 193-205
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/zrpfns46-2209
Sukob krivičnog prava i medicinske etike i psihijatrijske nauke na primeru psihijatrijskog veštačenja
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Projekat

Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Sažetak

U radu se analizira odnos krivičnog prava, s jedne strane, i medicinske etike i psihijatrijske nauke, s druge, na primeru instituta psihijatrijskog veštačenja. Nakon uvodnog izlaganja, autor ovu analizu započinje razmatranjem principa slobode pojedinca u krivičnom pravu, odnosno psihijatriji. Potom ukazuje na različita viđenja 'psihičkih graničnih stanja' od strane dve naučne discipline u kontekstu principa krivice, a zatim ukazuje i na niz drugih pitanja u vezi sa psihijatrijskim veštačenjem povodom kojih se javljaju divergentni stavovi krivičnog prava i psihijatrije u krivičnom postupku. Zajedničko za sve te slučajeve je, prema mišljenju autora, postupanje psihijatrijskih veštaka protivno etičkom kodeksu svoje struke. Na kraju zaključuje da se sudsko-psihijatrijskom praksom veštačenja šteti interesima krivičnog prava, kao i ozbiljno ugrožava etika vršenja psihijatrijskog poziva.

Ključne reči

Reference

Drakić, D. (2007) Neuračunljivost. Novi Sad: Školska
Erić, Lj. (1961) O problemima lekarske etike. Gledišta, Beograd, (2): 68
Henkel, H. (1973) Die Selbstbestimmung des Menschen als Rechtsphilosophisches Problem. u: Festschrift für Karl Larenz zum 70, München: Geburstag
Jaspers, K. (1959) Arzt und patient. u: Vernunft und freiheit: Ausgewählte schriften, Stuttgart-Zürich-Salzburg, s. 392
Jescheck, H.H., Weigend, T. (1996) Lehrbuch der Strafrechts - Allgemeiner Teil. Berlin, 5. Auflage, s. 805
Jung, K.G. (2006) Svest, nesvesno i individuacija. u: Arhetipovi i razvoj ličnosti, Beograd: Prosveta, str. 117
Kaufmann, A. (1985) Das Problem der Abhängigkeit des Strafrichters vom medizinischen Sachverständigen. Juristen Zeitung, Tübingen, s. 1069, 23
Kirchmaier, R., Thieser, J. (1989) Vom hippokratischen eid zur Bioethik. u: Kaufmann A. [ur.] Moderne medizin und Strafrecht, Heidelberg, s. 11
Kostić, M. (2002) Forenzička psihologija - teorija i praksa. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Koštunica, J.V. (1937) Psihoanaliza i novo krivično zakonodavstvo. Beograd
Lenckner, T. (1972) Die Aufgabenverteilung zwischen Richter und Sachverständigen. u: Göppinger H. i Witter H. [ur.] Handbuch der forensischen Psychiatrie, Berlin-Heidelberg-New York, I, str. 142
Marmann, H. (1953) Aufklärungspflicht durch sachverständigengutachten und freie beweiswürdigung. Goltdammers Archiv für Strafrecht, Heidelberg, s. 138
Payk, T. (2004) Freiheit und Zwang in der Psychiatrie. u: Ethik in der Medizin, Stuttgart, s. 196
Radišić, J.D. (1986) Profesionalna odgovornost medicinskih poslenika. Beograd: Institut društvenih nauka
Rasch, W., Konrad, N. (2004) Forensische Psychiatrie. Stuttgart