Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 43  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2019, vol. 49, br. 2, str. 177-188
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/07/2019
doi: 10.5937/ZRFFP49-22145
Creative Commons License 4.0
Hugo Klajn - jedan od pionira socijalne patologije u Srbiji
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

e-adresa: zarko.trebjesanin13@gmail.com

Sažetak

Različiti abnormalni društveni fenomeni, kao što su: alkoholizam, samoubistva, profesionalne psihosomatske bolesti, različiti oblici otuđenja, poremećaji ličnosti, kao i masovne neuroze (etiologija, patogeneza, dijagnoza, prognoza, terapija i prevencija), bili su proučavani u Srbiji i pre nego što se konstituisala socijalna patologija2 kao posebna oblast proučavanja, osobena sociološka disciplina i predmet na Odeljenju za sociologiju. Mnogi od prethodnika, pionira, utemeljivača i ranih graditelja socijalne patologije kod nas, kao i njihovi doprinosi, danas su malo poznati ili gotovo nepoznati široj stručnoj javnosti. Jedan od tih zaslužnih pionira svakako je i naš veliki naučnik i kulturni stvaralac Hugo Klajn, čiji su radovi iz oblasti socijalne psihijatrije (danas je to sociologija mentalnih poremećaja) vezani za prvu polovinu dvadesetog veka. Ovaj Klajnov pristup problemima društvene abnormalnosti, koji je sinteza psihoanalize i socijalne antropologije inspirisane frojdomarksizmom, nastaviće kasnije da razvijaju na Odeljenju za sociologiju prof. dr Vladimir Jakovljević i prof. dr Milan Popović.

Ključne reči

Hugo Klajn; psihoanaliza; socijalna patologija; partizanska neuroza

Reference

*** (2007) Patologija, socijalna. u: A. Mimica, M. Bogdanović [ur.] Sociološki rečnik, Beograd: Zavod za udžbenike
Antić, A. (2014) Heroes and Hysterics: 'Partisan Hysteria' and Communist State-building in Yugoslavia after 1945. Social History of Medicine (Oxford Journals), 27(2): 349-371
Cvijić, J. (1987) Balkansko poluostrvo. Beograd: SANU, knj. 2
Dvorniković, V. (1939/1990) Karakterologija Jugoslovena. Beograd: Prosveta
From, E. (1941/2016) Bekstvo od slobode. Beograd-Podgorica: Nova knjiga plus
Fromm, E. (1936/1980) Autoritet i porodica. Zagreb: Naprijed
Fromm, E. (1932/1989) O metodi i zadatku analitičke socijalne psihologije. u: Kriza psihoanalize, Zagreb: Naprijed
Fromm, E. (1953) Individual and Social of Neurosis. u: C. Kluckohn, H. A. Murray [ur.] Personality in Nature, Society and Culture, New York: Alfred · A · Knopf
Jerotić, V. (1981) In memoriam - dr Hugo Klajn. Psihijatrija danas, 13 (4), 275-279
Klajn, H. (1937/1961) O psihoanalizi. u: S. Frojd [ur.] Psihopatologija svakodnevnog života, Novi Sad: Matica srpska
Klajn, H. (1939) Vaspitanje sa gledišta medicinske i socijalne psihologije. Beograd: Geca Kon
Klajn, H. (1955) Ratna neuroza Jugoslovena. Beograd: Vojno-sanitetski zavod
Klajn, P. (1989) Simbol - Hugo Klajn. u: Razvoj psihoanalize u Srbiji, Subotica: Pedagoška akademija
Kovačević, B. (1989) Psihoanaliza i ljevica. Zagreb: August Cesarec
Rajh, V. (1934) Dijalektički materijalizam i psihoanaliza. Beograd: Svetlost
Reich, W. (1933/1981) Masovna psihologija fašizma. Beograd: Mladost
Trebješanin, Ž. (1995) Klajnova analiza ratne neuroze. u: H. Klajn [ur.] Ratna neuroza Jugoslovena, Beograd: Tersit
Trebješanin, Ž. (1974) Hugo Klajn i njegovo shvatanje psihoanalize. Psihološki bilten, Hugo Klajn (intervju sa Klajnom), 1-2, 134
Vranić-Ignjačević, M. (2006) Hugo Klajn: Legende beogradskog univerziteta. Beograd: Univerzitetska biblioteka 'Svetozar Marković'
Vranić-Ignjačević, M. (2006) Hugo Klajn - Legende beogradskog univerziteta. Beograd: Univerzitetska biblioteka 'Svetozar Marković'