Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 5 od 38  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 9, br. 2, str. 123-136
'Pećina razbojnika i uzurpatora…' - Bugarska i Bugari u srpskoj javnosti (1923-1925)
OŠ 'Vuk Karadžić', Kruševac

e-adresa0807978@gmail.com
Ključne reči: Kraljevina SHS; Bugarska; javno mnjenje; stereotipi; 'slika Drugog'
Sažetak
U političkoj teoriji je odavno uočen značaj javnog mnjenja i stavova javnosti prema političkim pitanjima. Komunikacijski okvir politike predstavlja jedan od ključnih aspekata političkog sistema i političkog delovanja, javnost je faktor koji utiče, u većoj ili manjoj meri, na donosioce (spoljno)političkih odluka. U radu razmatramo stavove javnosti prema Bugarskoj u periodu intenziviranja političke krize u jugoslovensko-bugarskim političkim odnosima, kao i stereotipe i 'slike' Bugara u srpskoj javnosti, želeći da pokažemo kako se politički sukob reflektovao na jezičko-simboličkom i kolektivno-psihološkom nivou. Metodološki, istraživanje je fokusirano na analizu sadržaja štampanih medija, tj. najznačajnijih dnevnih listova i periodičnih izdanja 1920-ih godina, posebno beogradskih listova 'Politika', 'Vreme' i 'Pravda' koji su, bez sumnje, imali najveći uticaj na formiranje javnog mnjenja. Hronološki je istraživački period jasno ograničen ključnim političkim događajima i permanentnom krizom u odnosima koju su oni izazvali. Rad predstavlja naučni doprinos poznavanju političkih stavova jugoslovenske posleratne javnosti i produbljenom poznavanju jugoslovensko-bugarskih odnosa u naznačenom periodu.
Reference
Asman, J. (2011) Kultura pamćenja. Beograd: Prosveta
Avramovski, Ž. (1968) O stavu jugoslovenske vlade prema devetojunskom prevratu u Bugarskoj 1923. godine. Istorija XX veka, IX, 133-184
Đurić, D. (2003) Novinarski leksikon. Beograd: Novosti
Hajneman, R.A. (2004) Uvod u političke nauke. Podgorica: CID
Kisić, M., Bulatović, B. (1996) Srpska štampa 1768-1995. Beograd: Medija centar
Markov, G. (1992) Parola Sabja. Zagovorite i prevratite na Voenija s''juz 1919-1936. Sofija: Izdatelstvo Nauka i izkustvo
Matošić, J. (1925) Krvava Bugarska. Dopisi i članci iz Sofije o Sofiji i Bugarskoj. Zagreb
Mićić, S. (2014) Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca i planiranje državnog udara u Bugarskoj, 1923-1925. godine. Vojno-istorijski glasnik, br. 1, str. 203-232
Milosavljević, O. (2002) U tradiciji nacionalizma ili stereotipi srpskih intelektualaca XX veka o nama i drugima. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Nojbauer, H. (2010) Fama. Istorija glasina. Beograd: Clio
Petkov, N.D. (1930) Aleksandar Stambolijski. Njegova ličnost i ideje. Beograd: Štamparija Radenković
Rajčevski, S. (2003) Blgarite v svetovnite hroniki 1920-1925. Sofija: Nacionalen muzej na b''lagrskata kniga i poligrafija
Ristić, I. (2012) Politika sporazumevanja u vreme nerazumevanja - rad Aleksandra Stambolijskog na jugoslovensko-bugarskom zbliženju 1919-1923. Teme, vol. 36, br. 3, str. 1033-1046
Ristić, I. (2012) Bugarska politička emigracija u Kraljevini SHS # Bulgarian political emigration in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. Istorija 20. veka, vol. 30, br. 2, str. 41-61
Rot, K. (2000) Slike u glavama. Beograd: Biblioteka XX vek
Spasov, L. (2015) B''lgarskata diplomacija 1919-1944 g. Sofija: Irvaj
Spasov, L. (2008) B''lgarija i SSSR 1917-1944 g. Politiko-diplomatičeski otnošenija. V. T''rnovo: Faber
Svensen, L.Fr.H. (2008) Filozofija zla. Beograd: Geopoetika
Tasić, D. (2002) Vojno-politička akcija 'makedonstvujuščih' u Kraljevini SHS/Jugoslaviji 1919-1934. godine. Arhiv, vol. 3, br. 3, str. 92-108
Tomić, Z. (2006) Komunikacija i javnost. Beograd: Čigoja štampa
Vasilev, V. (1991) Pravitelstvoto na BZNS, VMRO i b''lgaro-jugoslavskite otnošenija. Sofija: Izdatelstvo na B''lgarska akademija na naukite
Vinaver, S. (1991) Evropa u vrenju. Putopisi i memoarski spisi. Novi Sad: Dnevnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/gufv1802123R
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka