Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 6 od 38  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 11, br. 37, str. 3-17
Mediji i teme u vezi sa evropskom integracijom Srbije u periodu 2002-2016
Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

e-adresamilica.m.t@gmail.com
Sažetak
Evropska integracija Srbije definisana je kao dugoročan i strateški cilj svih srpskih vlada, od 2002. do sredine 2016, kada je rad pisan. Da bi se taj cilj postigao, srpski političari i stručna javnost naglašavaju važnost podrške i razumevanje građana Srbije o ulasku u Evropsku uniju. Teorija, ali i praksa, međutim, potvrđuju da je veoma teško stanovništvu preneti poruku jedinstvenog i neizmenjenog značenja opširnog predmeta interesovanja javnog mnjenja - evropske integracije. Mnogobrojni komunikatori raznim kanalima prenose poruku o evropskom putu koja na različite načine kod segmentisane publike izaziva pozitivne, negativne stavove, pa i ravnodušnost. Stavovi građana Srbije o ulasku u EU, praćeni i mereni rezultatima redovnih polugodišnjih istraživanja javnog mnjenja, evoluirali su, u procentima od 72% ispitanika koji su za ulazak u EU krajem 2002, do 41% u julu 2016. godine. Cilj rada je da na nepristrasan način, vodeći se teorijskim pristupom i zvaničnim podacima, analizom činjenica o akterima uključenim u proces informisanja javnosti o evropskim temama, njihovih poruka i postupaka, pokuša da odgovori na neka od pitanja koja bi se ticala formiranja i promene odnosa građana Srbije prema evropskoj integraciji, komunikacijskog procesa i komunikacijskih aktera u okviru ove teme. Rad nudi analizu stanja evropske ideje u Srbiji. Koristi se šira, potpunija definicija medija, kojom se zaokružuju sve faze i akteri u komunikaciji. Posebna pažna posvećena je analizi trenutnog stanja evropske ideje u Srbiji, obuhvatajući različite aspekte komunikacijskog procesa, dometima komuniciranja Srbije sa posebnim komunikacijskim akterima i javnostima, ali i preprekama i izazovima u okviru komuniciranja o ovoj temi.
Reference
*** (2012) Strategija komunikacije o pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji. Beograd: Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Posećeno 30. 10. 2016. URL: http://www.seio.gov.rs/upload/documents/nacionalna_dokumenta/strategija_komunikacije_2011.pdf
*** (2013) Strategija komunikacije o IPA. Beograd: Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije
*** (2016) Informacioni sistem za koordinaciju razvojne pomoći u Republici Srbiji. Posećeno 30. 10. 2016. URL: http://www.evropa.gov.rs/Evropa/PublicSite/index.aspx
*** (2016) Evropska orijentacija građana Srbije. Kancelarije Vlade Republike Srbije za evropske integracije, Posećeno 30. 10. 2016. URL: http://www.seio.gov.rs/dokumenta/nacionalna-dokumenta.200.html
*** (2016) Istraživanje javnog mnjenja. Kancelarija Vlade Republike Srbije za evropske integracije, Posećeno 30. 10. 2016. URL: http://www.seio.gov.rs/dokumenta/nacionalna-dokumenta.200.html
BBC Media Action (2012) Coverage of the EU and EU integration in the Serbian media / Analiza medija za potrebe Delegacije EU u Srbiji
BBC World Service Trust (2010) Kako to utiče na nas? Pokrivenost tema u oblasti evropskih integracija u srpskim medijima. u: Analiza medija za potrebe Delegacije EU u Srbiji
European Commission (2014) Public opinion in the European Union. Posećeno 30. 10. 2016. URL: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf
Mihailović, S., Ružica, M., Jakobi, T., Jašović, B., Jandrić, M., Zajić, G., Vasović, M., Stojiljković, Z., Mihailović, V., Torbica, D. (2015) Od novinara do nadničara. Pekarni rad i život. Beograd: Fond za otvoreno društvo, Centar za razvoj sindikalizma
Radojković, M., Miletić, M. (2008) Komuniciranje, mediji i društvo. Beograd: Učiteljski fakultet
Radojković, M., Stojković, B. (2009) Informaciono-komunikacioni sistemi. Beograd: Clio
Radojković, M., Đorđević, T. (2005) Osnovi komunikologije. Beograd: Fakultet političkih nauka
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/comman11-12326
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka