Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 3 od 89  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2018, vol. 31, br. 4, str. 31-45
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 11/04/2019
doi: 10.5937/inovacije1804031P
Creative Commons License 4.0
Nastava srpskog jezika u funkciji podsticanja čitalačkih interesovanja učenika mlađeg školskog uzrasta
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

e-adresa: daliborka.puric@gmail.com

Sažetak

Prepoznavanje i razvijanje čitalačkih interesovanja u periodu mlađeg školskog uz­rasta važni su radi utemeljenja afiniteta prema književnosti kao umetnosti. Pažnja autora u radu usmerena je na vrednovanje nastave srpskog jezika kao jednog od činilaca koji doprinose motivisanju, vođenju i podsticanju učenika da unaprede čitalačke kompetencije. Nastava književnosti kao značajan faktor, kako motivisanja za čitanje, tako i razvijanja veštine čitanja, uvek iznova otvara pitanje načina kojima će se učenici postupno približiti knjizi, učiti i vaspitavati za knjigu. Značaj nastave srpskog jezika u funkciji podsticanja čitalačkih interesovanja učenika mlađeg školskog uzrasta ispitivan je anketiranjem učitelja (N = 312) iz trideset tri škole iz Beograda i deset upravnih okruga u Republici Srbiji. Istraživački zadaci odnosili su se na: ispitivanje stavova učitelja (a) o uticaju nastave književnosti na čitalačka interesovanja učeni­ka; (b) o doprinosu lokalizacije određenih tipova teksta podsticanju interesovanja za čitanje; (v) o doprinosu razmatranja žanrovskih osobenosti teksta podsticanju čitalačkih interesovanja učenika. Rezultati istraživanja pokazuju: (a) da nastava književnosti, prema mišljenju učitelja, u manjoj meri utiče na čitalačka interesovanja učenika; (b) da lokalizacija teksta doprinosi u većoj meri podsticanju čitalačkih interesovanja učenika; (v) da razmatranje žanrovskih osobenosti teksta u manjoj meri doprinosi podsticanju interesovanja za čitanje. Imajući u vidu da se efikasnost vaspitnoobrazovnog rada procenjuje i po nivou razvoja čitalačkih inte­resovanja, potrebno je da svi učesnici u nastavnom procesu naročitu pažnju posvete dizajniranju kreativnog i izazovnog okruženja, koje će upoznavanjem, podsticanjem i razvijanjem čitalačkih interesovanja učenika zadovoljiti njihove potrebe za razvojem pri čitanju i kroz čitanje.

Ključne reči

Reference

*** (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1-2
*** (2011) Teaching reading in Europe: Contexts, policies and practices. Bruxelles: EACEA
Bajić, Lj. (2008) Uloga žanra u nastavi književnosti. u: Vogel Krakar B. [ur.] Književnost v izobraževanju - cilji, vsebine, metode (Obdobja 25), Ljubljana: Filozofski fakultet, 167-176
Blagdanić, S., Mićić, V. (2011) Istorijska činjenica i književni tekst - u mlađim razredima osnovne škole. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 24, br. 1, str. 27-38
Boushey, G., Moser, J. (2006) The daily 5. Portland, Me: Stenhouse Publishers
Carter, M.A. (1988) How children choose books: Implications for helping develop readers. Ohio Reading Teacher, 15-21; 22
Chinappi, G.M. (2015) How to Increase Reading Motivation among Elementary Children Based on Teachers' Perspectives and Teaching Methods. New York: State University
Edmunds, K.M., Bauserman, K.L. (2011) What Teachers Can Learn About Reading Motivation Through Conversations With Children. Reading Teacher, 59(5): 414-424
Fleener, C.F., Morrison, S., Linek, W.M., Rasinski, T.V. (1997) Recreational reading choices: How do children select books. Yearbook of the College Reading Association, 75-84. Francišković, D. (2012). Applying Innovative Methodological Models in the Literary Text Localisation. Croatian Journal of Education. 14 (1), 73-102
Gambrell, L.B. (2011) Seven Rules Of Engagement: What's Most Important to Know About Motivation to Read. Reading Teacher, 65(3): 172-178
Gambrell, L.B., Palmer, B.M., Codling, R.M., Mazzoni, S.A. (1996) Assessing Motivation to Read. Reading Teacher, 49(7): 518-533
Guthrie, J.T., Wigfield, A., Humenick, N.M., Perencevich, K.C., Taboada, A., Barbosa, P. (2006) Influences of Stimulating Tasks on Reading Motivation and Comprehension. Journal of Educational Research, 99(4): 232-246
Halsted, J.W. (1988) Guiding gifted readers: From preschool to high school. Columbus, OH: Ohio Psychology
Hidi, S., Harackiewicz, J.M. (2000) Motivating the Academically Unmotivated: A Critical Issue for the 21st Century. Review of Educational Research, 70(2): 151-179
Ilić, P. (1998) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Novi Sad: Prometej
Ivey, G., Boraddus, K. (2000) Tailoring the fit: Reading instruction and middle school readers. Reading Teacher, 54, 68-78
Janićijević, V. (2007) Rodovi i vrste u nastavi književnosti (u mlađim razredima osnovne škole). Beograd: Učiteljski fakultet
Kauffman, S. (2005) Story Elements: Which Impact Children's Reading Interests. Ohio: Bowling Green State University
Kragler, S., Nolley, C. (1996) Student choices: Book selection strategies of fourth graders. Reading Horizons, 354-365; 36
Milatović, V. (2013) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti u mlađim razredima osnovne škole. Beograd: Učiteljski fakultet
Moley, P.F., Bandré, P.E., George, J.E. (2011) Moving Beyond Readability: Considering Choice, Motivation and Learner Engagement. Theory Into Practice, 50(3): 247-253
Nikolić, M. (1992) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Opačić, Z. (2015) Pretpostavljeni čitalac - kulturni i ideološki kontekst književnosti za decu. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 28, br. 4, str. 18-28
Patall, E.A. (2013) Constructing motivation through choice, interest, and interestingness. Journal of Educational Psychology, 105(2): 522-534
Pavličić, P. (1983) Književna genologija. Zagreb: SNL
Pečjak, S., Gradišar, A. (2002) Bralne učne strategije / Reading learning strategies. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Pečjak, S., Košir, K. (2004) Pupil's reading motivation and teacher's activities for enhancing it. Review of Psychology, 11 (1-2): 11-24
Purić, D. (2012) Učitelj i čitalačka interesovanja učenika mlađeg školskog uzrasta. Jagodina: Pedagoški fakultet, 213-227
Purić, D. (2014) Čitalačka interesovanja učenika mlađeg školskog uzrasta. Požega: Epoha
Sanacore, J. (2000) Promoting the Lifetime Reading Habit in Middle School Students. Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 73(3): 157-161
Sanacore, J. (2002) Struggling literacy learners benefit from lifetime literacy efforts. Reading Psychology, 23(2): 67-86
Shafer, G. (2003) Reflections on a democratically constructed canon. Teaching English in the Two-Year College, 144-153; 31
Smith, N.L. (2009) A Study of Middle Grades Students' Reading Interests, Habits, and Achievement. Chapel Hill: UMI
Stakić, M. (2013) Lokalizovanje teksta umetničke pripovetke. Zbornik VŠSSOV, VIII/1 (9-18). Kikinda: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Visinko, K. (2014) Čitanjem do ključnih kompetencija. Zagreb: Školska knjiga
Vučković, D. (2012) Čitalačka interesovanja učenika petog razreda osnovne škole. Jagodina: Pedagoški fakultet, 195-211
Wolfson, B.J., Manning, G., Manning, M. (1984) Revisiting what children say their reading interests are. Reading World, 24(2): 4-10
Worthy, J., Moorman, M., Turner, M. (2011) What Johnny Likes to Read Is Hard to Find in School. Reading Research Quarterly, 34(1): 12-27