Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 4 od 89  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2018, vol. 48, br. 3, str. 261-277
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 16/10/2018
doi: 10.5937/ZRFFP48-17089
Creative Commons License 4.0
Savremeni oblici saradnje porodice i škole u procesu pripreme dece za polazak u školu
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filozofske katedre, Katedra za pedagogiju
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Medicinski fakultet

e-adresa: jasnaparlic@yahoo.com, ivana.mitov@gmail.com

Projekat

Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak

Polazak u školu je vrlo značajan doživljaj za dete. Od prvog utiska deteta o školi zavisi uspešnost njegovog daljeg školovanja, pa se može smatrati i presudnim trenutkom za celi život deteta. Polaskom deteta u školu, krug oko njega se širi. Igra više nije osnova već učenje postaje njegova osnovna aktivnost. Dete će napredovati u školi i lepo se osećati u društvu svojih vršnjaka ako kod deteta formiramo pozitivan odnos prema školi, obavezama koje ga čekaju, spremnosti za učenje i rad, odnos prema učitelju i prijateljima. Polazak u školu važna je prekretnica u životu deteta. U proučavanju veze između porodice i škole utvrdili smo da je saradnja porodice i škole za polazak deteta u školu od izuzetne važnosti. Uključivanje deteta u obrazovni proces smatra se značajnim faktorom boljeg prilagođavanja i razvoja ličnosti učenika. Vaspitanje i obrazovanje briga su i porodice i škole, tako da bi se bez njihovih zajedničkih zalaganja javili propusti u postizanju vaspitno-obrazovnih i nastavnih ciljeva i zadataka. Sve ovo što porodica podstiče i razvija, škola treba da produbljuje, a sve ono što se u školi razvija porodica treba da podstiče. Iz rezultata istraživanja može se, takođe, izvesti zaključak da je saradnja porodice i škole od velike važnosti i da doprinosi boljem snalaženju dece prilikom polaska u školu. Evidentno je da će deca čiji su roditelji procentualno više uključeni u školske aktivnosti postići bolji uspeh u učenju i biti srećnije, zadovoljnije i zdravije ličnosti od dece čiji će roditelji u manjem stepenu biti uključeni u školske aktivnosti. Porodica je, svakako, model i uzor u usvajanju društveno-socijalnih oblika ponašanja i izgradnje osnovnih crta ličnosti. Škola je najvažnija institucija gde se ti oblici šire i produbljuju, pa iz toga proističe to da je saradnja porodice i škole imperativ za uspeh i napredak dece. Saradnja porodice i škole treba da se ostvaruje od trenutka kada dete postane polaznik obrazovne ustanove, a nadalje da se produbljuje i doprinese adekvatnom ispunjavanju vaspitno-obrazovnih zadataka u školi. Socijalizacija, načini sarađivanja i izgrađivanja odnosa koji započinju u porodici bivaju dopunjavana i uticajima drugih, širih, spoljašnjih faktora (škola, sredstva masovne komunikacije i dr.), koji utiču na formiranje zrele i stabilne ličnosti. I najzad, polaskom u školu, deca stupaju u odnose koji su za njih novi i drugačiji od odnosa u porodici, pri čemu je saradnja porodice i škole od krucijalnog značaja za razvoj i sazrevanje ličnosti deteta, što nažalost, svi roditelji, još uvek ne shvataju.

Ključne reči

Reference

Bojanović, R. (1997) The Democratic and antidemocratic personality. Dialogue, Belgrade, no. 3-4, Education for democracy
Branković, D. (1999) Pedagogical theories. Banja Luka: Scientific basics and developmental flows
Grandić, R. (2004) Annexes to family Pedagogy. Novi Sad, Author's Edition
Milošević, I. (2000) Family and family education: The collection of the Institute for Pedagogical Research. Belgrade: The Institute for Pedagogical Research and Education
Milošević, N. (2001) Retelling as a means to encourage the culture of speech in school: The collection of the Institute for Pedagogical Research. Belgrade: The Institute for Pedagogical Research and Education
Milošević, N. (2016) Two language codes: Family and school. Belgrade: The Institute for Pedagogical Researches
Potkonjak, N., i dr. (1998) Pedagogical Lexicon. Belgrade: The Institute for Textbooks and Teaching Resources, 2
Potkonjak, N., Orlović-Potkonjak, M. (1973) The 20th century is not a ‘child's life' nor a century of pedagogy has hopes … XXI century. Novi Sad: Association of Pedagogical Societies of Vojvodina
Potkonjak, N., Orlović-Potkonjak, M. (1973) Pedagogy. Belgrade: The Institute for textbooks and Teaching Resourses, the first part
Potkonjak, N., Šimleša, P. (1989) Pedagogical Encyclopedia. Belgrade: The Institute for Textbooks and Teaching Resources, Book 2
Savić, M. (1990) How to make your child a successful pupil. Belgrade: The National Library of Serbia - The Children's Newspapers
Vidaković, I. (2006) Dictionary of Social Work. Belgrade: The National Library of Serbia