Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
Pravo i privreda
2012, vol. 49, br. 4-6, str. 452-477
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 05/08/2016
Zaštita potrošača kao rezultat tržišnog nadzora
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

Projekat

Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija s pravom Evropske unije - pravni, ekonomski, politički i sociološki aspekti

Sažetak

Pravo na bezbednost (sigurnost) je jedno od temeljnih prava potrošača. Neka druga prava, kao što su pravo na informisanje, obrazovanje, zdravu životnu sredinu su, između ostalog, u funkciji ostvarenja ovog prava. Obzirom da naš zakonodavac nastoji da uskladi regulatorni režim zaštite potrošača sa propisima EU u domenu zaštite zdravlja i bezbednosti potrošača, u radu je ukratko prikazan normativni okvir tržišnog nadzora u EU i elementi procesa tržišnog nadzora, da bi se potom ukazalo na neka otvorena pitanja institucionalnog ustrojstva i nadležnosti organa za tržišni nadzor u kontekstu ostvarivanja prava potrošača. Stvaranje pravog tržišnog nazdora kao nadzora nad tržištem podrazumeva promenu paradigme uloge države, metoda regulacije kao javno-privatnog partnerstva i mora biti zasnovano na realnim potencijalima naše zemlje i jasnim ovlašćenjima onih koji ih obavljaju, u skladu sa najboljim uporednim iskustvima u oblasti nadzora nad tržištem.

Ključne reči