Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 631  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 14, br. 4, str. 73-93
Analiza faktora od uticaja na konkurentnost domaćeg meda
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
cUniverzitet Educons, Sremska Kamenica

e-adresarprodanovic@fimek.edu.rs, majaciric79@yahoo.com, ceca@fimek.edu.rs, katarina.djuric@polj.uns.ac.rs, jvapa@fimek.edu.rs, srdjanegic@yahoo.com
Projekat:
Rad je deo istraživačkog projekta pod šifrom 142-451-2505/2019-01: Unapređenje konkurentnosti tradicionalnih prehrambenih proizvoda u funkciji održivog razvoja AP Vojvodine, koji je sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost AP Vojvodine

Sažetak
Cilj rada je utvrditi konkurentnost domaćeg meda i analizirati faktore od uticaja, kako bi se kreirala adekvatna strategija za održavanje i jačanje konkurentske pozicije. Istraživanje se bazira na analizi rezultata iz naučno-stručne literature i statističkih izveštaja, izračunu ekonomskih indikatora, komparativnom metodu i drugim opštim naučnim metodima. Porterov model dijamanta se koristi kao osnov za analizu konkurentnosti meda. Domaći med, kao tradicionalni prehrambeni proizvod je konkurentan. Podaci o izvozu i uvozu meda su pravi pokazatelj visoke konkurentnosti meda. Naime, od ukupne vrednosti spoljne trgovine meda skoro 98 % se odnosi na izvoz. Povoljna konkurentska pozicija meda prevashodno je rezultat niskih troškova proizvodnje, zasnovanih na jeftinim sirovinama i radnoj snazi. Da bi se zadržala solidna konkurentska pozicija meda neophodna je diverzifikacija asortimana, diferencijacija ponude, brendiranje, standardizacija kvaliteta, inovativna tehnologija, edukacije proizvođača, podizanje proizvodne efikasnosti, bolje korišćenje komparativnih prednosti, stimulisanje istraživačko-razvojnih projekata, finansijski podsticaji, udruživanje proizvođača i dr. Međutim, za opstanak na međunarodnom tržištu treba razraditi i implementirati adekvatne marketinške i tehnološke strategije.
Reference
Aguglia, L., de Santis, F., Salvioni, C. (2010) Direct Selling: A Marketing Strategy to Shorten Distances between Production and Consumption. u: European IFSA Symposium (9th), 4-7 July 2010, Vienna, p. 1701-1711
Božić, D., Nikolić, M.M. (2016) Characteristics of Serbian foreign trade of agricultural and food products. Marketing, vol. 47, br. 4, str. 293-304
Branković, A., Baranenko, E. (2014) Analiza spoljnotrgovinske razmene prerađivačke industrije. u: Deindustrijalizacija u Srbiji - mogućnosti revitalizacije industrijskog sektora, Beograd: Institut ekonomskih nauka, pp. 566-582
Coutler, M. (2010) Strategijski menadžment na delu. Beograd: DATA STATUS
Crampton, P. (2002) Striking the Right Balance between Competition and Regulation: The Key is learning from our mistakes. APEC-OECD Co-operative Initiative on Regulatory Reform
Cvjetković, M., Ilić, D. (2015) Quality in the function of improving competitiveness of domestic enterprises. Ekonomski izazovi, vol. 4, br. 7, str. 48-63
Davcik, N.S., Sharma, P. (2015) Impact of Product Differentiation, Marketing Investments and Brand Equity on Pricing Strategies: A Brand Level Investigation. European Journal of Marketing, 49(5/6): 760-781
Dresch, A., Collatto, D.C., Lacerda, D.P. (2018) Theoretical understanding between competitiveness and productivity: Firm level. Ingeniería y competitividad, 20 (2), 69-86
Đekić, S., Jovanović, S. (2010) Orijentacija poljoprivrede Srbije ka konkurentnosti kvalitetom. Škola biznisa, 4: 24-31
Đurić, K., Njegovan, Z. (2016) Ekonomika poljoprivrede. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Đurić, K. (2015) Ekonomika poljoprivrede - praktikum. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Gagović, N. (2016) Determinante rasta izvoza i analiza mogućnosti povećanja izvoza Srbije. Univerzitet Singidunum-Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), Doktorska disertacija
Hazley, C.J. (2000) Forest-Based and Related Industries of the European Union: Industrial Districts, Clusters and Agglomerations. Research Institute of the Finnish Economy (ETLA)
Ignjatijević, S., Milojevic, I., Andžić, R. (2018) Economic analysis of exporting Serbian honey. International Food and Agribusiness Management Review, 21. 1-16
International Trade Center Trade Map. http://www.trademap.org
Krstić, S., Anđelić, Z., Mihajlović, M. (2015) Ekonomske politike u razvoju ekonomske nauke. Oditor, br. 12, str. 4-12
Marinković, V., Janjić, V., Mićić, V. (2016) Unapređenje konkurentnosti privrede Republike Srbije. Univerzitet u Kragujevcu-Ekonomski fakultet
Nestorović, O., Stanković, A. (2014) Investment in competitiveness: Prerequisite for sustainable development of the Republic of Serbia. Bankarstvo, vol. 43, br. 4, str. 146-163
Porter, M. (1990) The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press A division of Macmillan, Inc
Presnall, A., i sar. (2003) Konkurentnost privrede Srbije. Beograd: Jefferson Institute
Prodanović, R., Ignjatijević, S., Bošković, J. (2019) Innovative Potential of Beekeeping Production in AP Vojvodina. Technology and Engineering Management, 2(3): 268-277
Stojanović, D.M. (2018) Foreign direct investments, export and economic growth in the Serbia. Poslovna ekonomija, vol. 12, br. 1, str. 54-72
Šegrt, S., Kolarski, I. (2015) Uslovi egzistencije preduzeća. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, br. 11, str. 32-41
Tanwar, R. (2013) Porter's Generic Competitive Strategies. IOSR Journal of Business and Management, 15(1): 11-17
Vandecandelaere, E., Arfini, F., Belletti, G., Marescotti, A. (2009) Linking people, places and products: A guide for promoting quality linked to geographical origin and sustainable geographical indications. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Vehapi, S. (2018) Segmentation and positioning on the organic food market. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke, vol. 1, br. 1, str. 47-58
Zarić, V., Vasiljević, Z., Nedić, N., Petković, D. (2013) The marketing strategies of Serbian honey producers. Applied Studies In Agribusiness And Commerce, 7(2-3): 27-31
Živkov, G., Obućina, B., Teofilović, N., Bernardoni, P., Dulić, M.I., Bardić, D., Božić, M. (2012) Studija: 'Analiza trendova u proizvodnji i trgovini poljoprivrednih Proizvoda iz Vojvodine u odnosu na proizvodnju i trgovinu u Srbiji, regionu, EU i Svetu'. SEEDEV tim, SEEDEV tim, Za Program: redni broj JNMV 19/2012
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/etp2104073P
primljen: 11.10.2021.
revidiran: 28.10.2021.
prihvaćen: 08.11.2021.
objavljen u SCIndeksu: 18.01.2022.
Creative Commons License 4.0