Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 9 od 631  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 9, br. 2, str. 88-97
Poslovni procesi u institucijama i službama civilne zaštite u kontekstu TQM-a
aNezavisni univerzitet Banja Luka, Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Republika Srpska, BiH
bEvropski defendologija centar, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
cUniverzitet Union, Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd

e-adresaslobodan.zupljanin@nubl.org, m.karadža@gmail.com, mladenka.balaban@bba.edu.rs
Sažetak
Danas, kada posmatramo i analiziramo mnoge organizacije u našem neposrednom okruženju, pa i šire, može se primijetiti njihova nesposobnost da prate visok tempo promjena u sopstvenom okruženju koje nameću globalizacija tržišta, razvoj informacionih tehnologija i sistema komunikacija, promjena stila života i slično. Potpuno identična je i situacija kod institucija i službe koje se primarno bave poslovima civilne zaštite, kao neizostavnom elementu u sistemu državne uprave. Institucije i službe civilne zaštite nisu izdvojen sistem u okviru društvene zajednice koji je imun na promjene iz poslovnog okruženja i čija je svrha postojanje radi samih sebe. Naprotiv, one su dio integrisanog sistema državne uprave koje imaju primarnu ulogu u zaštiti i spašavanju stanovništva u vanrednim situacijama. Da bi, u savremenom dobu, u kojem živimo, mogli uopšte govoriti o naprednim konceptima vođenja i upravljanja poslovnom organizacijom u cjelini, neophodno je ići u korak s vremenom, a to znači u organizaciji treba zagovarati koncept kvaliteta. Sastavni element koncepta kvaliteta je neprekidno poboljšavanje poslovnih procesa, a da bi se poslovni procesi mogli unapređivati, neophodno je, u prvom koraku, identifikovati i izvršiti selekciju poslovnih procesa koje treba unaprijediti.
Reference
Ivanović, M. (2007) Mapiranje i poboljšanje procesa - materijal za polaznike kursa. Banja Luka: Administrativna služba grada
Janićijević, N. (2004) Upravljanje organizacionim promenama. Beograd: Ekonomski fakultet
Karadža, M. (2013) Restrukturiranje policijske organizacije primjenom koncepta menadžmenta totalnim kvalitetom. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, Specijalistički rad
Majstorović, V. (2000) Upravljanje kvalitetom proizvoda. Beograd: Mašinski fakultet
Radić, R. (2007) Strategijski menadžment. Banja Luka: Univerzitet za poslovne studije
Zavod za standardizaciju (2008) Upravljanje kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta - rečnik. Beograd
Zavod za standardizaciju (2008) ISO 9001:2008 sistem menadžmenta kvalitetom - zahtevi. Beograd
Župljanin, S. Osnove marketinga u trgovini. Banja Luka: Nezavisni Univerzitet Banja Luka
Župljanin, S. (2016) Menadžment. Banja Luka: Nezavisni univerzitet Banja Luka
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos2102096Z
objavljen u SCIndeksu: 10.12.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci