Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
Journal of Applied Engineering Science
2005, vol. 3, br. 10, str. 55-67
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
Računarom podržana simulacija ponašanja statički opterećenog pneumatika
Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

Sažetak

Projektovanje pneumatika može se značajno unaprediti u smislu povećanja kvaliteta pneumatika i skraćenja procesa projektovanja, upotrebom savremenih metoda za računarom podržanu simulaciju njegovog ponašanja pri eksploataciji. Ove metode omogućavaju da se, primenom virtuelnih prototipova, za mnogo kraće vreme ispita mnogo veći broj konstruktivnih rešenja, pri čemu se prate parametri koji ukazuju na odziv pneumatika pri dejstvu mehaničkog opterećenja (npr. krutost, ugib) kao i izdržljivost budućeg pneumatika. U radu su prikazani rezultati simulacija ponašanja pneumatika u toku montaže, napumpavanja i spuštanja na podlogu pod dejstvom vertikalnog opterećenja. Simulacije su vršene na računarskim modelima pneumatika razvijenim od strane autora, pri čemu je korišćen metod konačnih elemenata (MKE). Namera autora je da dokaže izuzetnu upotrebljivost ovakvih analiza u procesu projektovanja pneumatika.

Ključne reči

Reference

Cho, J.R., Jeong, W.S., Yoo, W.S. (2002) Multi-objective optimization of tire carcass contours using a systematic aspiration-level adjustment procedure. Computational Mechanics, vol. 29, str. 498-509
Cho, J.R., Kim, K.W., Yoo, W.S., Hong, S.I. (2004) Mesh generation considering detailed thread blocks for reliable tire analysis. Advances in Engineering Software, vol. 35, str. 105-113
Danielson, K.T., Noor, A.K., Green, J.S. (1996) Computational strategies for tire modeling and analysis. Computers and Structures, Vol 61, No 4, str. 673-693
Danon, G., Gavrić, M., Vasić, B. (1999) Pneumatici - karakteristike, izbor, eksploatacija. Beograd: OMO
Hall, W., Jones, R.P., Mottram, J.T., Hardy, K., Nock, N. (2001) Finite element analysis of a vertically loaded tire. u: IRC 2001, The Int. Rubber Conf., Institution of Materials Communications, str. 535-545
Korunović, N., Trajanović, M., Manić, M. (1999) Opisivanje gume kao materijala u programima za analizu metodom konačnih elemenata. Svet polimera, vol. 2 (2-3) 39-84, pp 43-51
Korunović, N., Trajanović, M., Manić, D. (2000) Mogućnosti određivanja naponsko-deformacionog stanja gumenih proizvoda metodom konačnih elemenata. u: PneUMAtici 2000, Vrnjačka Banja
Korunović, N., Trajanović, M. (2001) FEA model building for tire analysis. u: Proceedings of First National Conference on Recent Advances in Mechanical Engineering (ASME - Greek Section), Patras, Greece
Korunović, N., Trajanović, M., Manić, D. (2002) Model pneumatika za statičku analizu metodom konačnih elemenata. u: Pneumatici 2002, Beograd
Korunović, N. (2003) Statička analiza ponašanja automobilskog pneumatika metodom konačnih elemenata. Niš: Mašinski fakultet, magistarski rad
Korunović, N., Trajanović, M., Stojković, M. (2004) Mogućnosti upotrebe osnosimetričnih MKE modela pri projektovanju pneumatika. u: YU Info 2004, Kopaonik
Korunović, N., Trajanović, M., Manić, D., Manić, M. (2004) Modeliranje gume za analizu pneumatika primenom metoda konačnih elemenata. Svet polimera, vol. 7, br. 3, str. 85-94
Mancosu, F. (1995) Finite-element analysis for tire design. Tire Technology International
Manić, D. (2002) Praktični vodič za autogume. Pirot: Tigar
Meschke, G., Payer, H.J., Mang, H.A. (1997) 3D simulations of automobile tires: Material modeling, mesh generation and solution strategies. Tire Science and Technology, TSTCA, vol. 25, br. 3.pp. 154-176
Potts, G.R. (1979) The tire as a vehicle component. UMIST - Department of Textiles
Ridha, R.A., Theves, M. (1994) Advances in tire mechanics. Rapra Rewiew Report, Vol 7, Num 5
Stojković, M. (2002) Virtuelni tehnološki savetnik. Niš: Mašinski fakultet, magistarski rad
Tonuk, E. (1998) Computer simulation of dynamic behavior of pneumatic tires. Ankara: Middle East technical University, Ph. D. Thesis
Tönük, E., Ünlüsoy, S. (2001) Prediction of automobile tire cornering force characteristics by finite element modeling and analysis. Computers and Structures, vol. 79, str. 1219-1232., Elsevier
Trajanović, M., Stojković, M., Korunović, N. (2005) Računarom podržano projektovanje pneumatika. Istraživanja i projektovanja za privredu, vol. 3, br. 8, str. 19-32