Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 23  
Back povratak na rezultate
Primena energetske i eksergetske analize za poboljšanje efikasnosti vrelovodnog kotla
Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

e-adresamilenatod1@yahoo.com
Sažetak
U inženjerskoj praksi se eksergetska analiza može koristiti za tehničku i ekonomsku optimizaciju energetskih procesa. Problem sve većeg korišćenja energije nalaže da toplane, tj. vrelodoni kotlovi, kao energetski isporučioci toplote za domaćinstva, budu analizirani u eksergetskom i energetskom smislu. Toplane su uglavnom projektovane kako bi ispunile energetske zahteve, ne praveći pri tom razliku između kvaliteta i kvaniteta proizvedene toplote. U ovom radu izvršena je energetska i eksergetska analiza vrelovodnog kotla na prirodni gas. Energetska analiza daje samo kvantitativne rezultate, dok eksergetska analiza omogućava uvid u stvarno raspoloživu korisnu energiju u odnosu na okolinu. U ovom radu, izvršena je dekompozicija vrelovodnog kotla na kontrolne zapremine, poštujući funkcionalnost svake od komponenata ponaosob. Izvedena je energetska i eksergetska analiza formiranog fizičkog modela vrelovodnog kotla sa proračunom destrukcije eksergije i energetskih gubitaka u svakoj od komponenata. U ovom radu opisano je trenutno stanje energetskog i eksergetskog stepena korisnosti vrelovodnog kotla. Dobijeni rezultati su analizirani i korišćeni za ispitivanje mogućnosti poboljšanja raspoloživosti i pouzdanosti kotla. Predstavljeno je poređenje rezultataizmeđu sadašnjeg i predloženog pouzdanijeg rešenja.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.2298/CICEQ130716033T
objavljen u SCIndeksu: 30.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka