Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 23  
Back povratak na rezultate
2012, br. 27, str. 249-261
Merenje performansi procesa u Kaizen Costing okruženju
Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

e-adresavasiljevic@fon.rs
Ključne reči: kontinuirano unapređenje procesa; štedljiva proizvodnja; ukupna efektivnost opreme; raspoloživost; performanse; kvalitet; efikasnost; standardizacija
Sažetak
U radu se razmatra jedan pristup upravljanja performansama proizvodnih procesa. Polazeći od temeljnih načela, metoda i tehnika kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa, daju se preporuke za uspostavljanje nove poslovne kulture zasnovane na Kaizen menadžmentu. Definiše se sistem ocene proizvodne efikasnosti u Kaizen okruženju. Analizira se efektivnost kao pokazatelj učinka i načini njenog praćenja po vrstama tehnološke opreme i organizacionim jedinicama. Polazeći od netroškovnog principa upravljanja proizvodnjom, analizira se Kaizen Costing, kao konceptualni okvir upravljanja efektivnošću i efikasnošću tehnološke opreme proistekao iz japanske poslovne kulture. Daje se kratka uporedna analiza svojstava Kaizen Costing-a i standardnog sistema praćenja troškova i ističe uloga standardizacije u eliminisanju rasipanja i unapređenju procesa.
Reference
*** (2002) The productivity press development team. u: Kaizen for the shopfloor, New York: Productivity Press
Hall, R. (2004) Lean and the Toyota production system. Target, Volume 20, No3, 2-7
Imai, M., Gemba, K. (1997) Commonsense: Low-cost approach to management. New York: McGraw-Hill
Imai, M. (1986) Kaizen: The key to Japan's competitive success. New York, itd: McGraw-Hill
Monden, Y. (1993) Toyota production system. Norcross, Georgia: Industrial Engineering and Management Press
Nakajima, S. (1999) La maintenance productive totale (TPM): Mise en oeuvre. Paris: Afnor gestion
Vasiljević, D., Slović, B. (2010) Kaizen - japanski put ka poslovnoj izvrsnosti. Beograd: Fakultet organizacionih nauka, Neobjavljen rad
Vasiljević, D., Jovanović, B. (2008) Menadžment logistike i lanaca snabdevanja. Beograd: FON
Womack, J.P., Jones, D.T., Roos, D.R. (1991) The machine that changed the world. New York: Harper Perenial
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.