Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2018, vol. 52, br. 4, str. 1545-1557
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/zrpfns52-20442

Creative Commons License 4.0
Raspuštanje parlamenta - vršenje ili zloupotreba ustavnih ovlašćenja
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresa: S.Orlovic@pf.uns.ac.rs, N.Rajic@pf.uns.ac.rs

Projekat

Projekat: Pravna tradicija i novi pravni izazovi za 2018. godinu, nosilac Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak

Raspuštanje parlamenta predstavlja karakteristiku sistema meke podele vlasti. Ovaj ustavni institut je najozbiljniji mehanizam protivteže u odnosu na instrumente parlamentarne kontrole vlade. Njegova primena, po pravilu, pretpostavlja nerazrešiv konflikt u odnosima parlamenta i vlade. Otuda je osnovni smisao ovog instituta presecanje takve pozicije koja postoji između parlamenta i vlade i iznošenje takvog konflikta pred građane kao izvorne nosioce suvereniteta. Prvo pitanje koje je otvoreno u radu jeste da li je opravdano upotrebiti institut raspuštanja parlamenta u situaciji kada ne postoji ozbiljniji konflikt u odnosima parlamenta i vlade, kada je vlada podržana stabilnom parlamentarnom većinom. Drugo pitanje koje se u radu otvara jeste: da li akt o raspuštanju parlamenta može biti predmet pravne kontrole.

Ključne reči

Reference

Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Ratko Marković, Ustavno pravo i političke institucije, Beograd 2008, 314.
Vladan Petrov, O nekim opštim mestima u poimanju sistema vlasti uopšte i u Republici Srbiji, u: Parlamentarizam u Srbiji (ur. Darko Simović, Edin Šarčević), Sarajevo 2018, 25-30.
Irena Pejić, Podela vlasti u ustavnom sistemu Srbije: mogućnost ravnoteže, u: Parlamentarizam u Srbiji (ur. Darko Simović, Edin Šarčević), Sarajevo 2018, 45
Irena Pejić, Uloga ustavnog suda u očuvanju ustavne demokratije, Pravni život 12/2006, 1172,
Slobodan P. Orlović, Promena položaja ustavnog sudstva, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu (Zbornik radova PFNS) 4/2013, 145-161.
Vladan Petrov, Parlamentarno pravo, Beograd 2010, 170
Irena Pejić, Parlamentarna vlada - oscilacije u ravnoteži, Niš 2011, 48-49.
Ratko Marković, Izvršna vlast, Beograd 1980, 80-81.
Darko Simović, Polupredsednički sistem, Beograd 2008, 80.
Mary Lovik, The Constitutional Court Reviews the Early Dissolution of the West German Parliament, Hastings Int’l & Comparative Law Review, Vol. 7, 1983, 79.
Apel, Christian Korber, Tim Wihl, The Decision of the German Federal Constitutional Court of 25 August 2005 Regarding the Dissolution of the National Parliament, German Law Journal, Vol. 6, No. 9, 2005, 1243-1254;
Urlike Heckotter, Christoph Spielmann, Schrodera’s Dissolution of the Bundestag Approved - An Expression of Faith in the German Public, European Constitutional Law Review 2/2006, 5-20.
Rupp, Judicial Review in the Federal Republic of Germany, 9 Am J. Comp. L. 29, 43-44 (1960).
Vladimir Đurić, 'Politička pitanja' u sudskoj kontroli ustavnosti, Pravni život 12/2006, 1193.
Georg Vanberg, The Politics of Constitutional Review in Germany, New York 2005, 130.
Slobodan P. Orlović, Šef države u Srbiji - kralj naspram predsednika Republike, Zbornik adova, NS 4/2016, 1197-1212.
Vladan Petrov, Ustavotvorne i revizione procedure u postkomunističkoj Srbiji - bilans i pogled unapred, Reviziona vlast u Srbiji - Proceduralni aspekti ustavnih promena (ur. Edin Šarčević, Darko Simović), 2017, 33.