Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 230  
Back povratak na rezultate
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
2019, vol. 20, br. 3, str. 207-214
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 06/02/2020
doi: 10.2478/SJECR-2018-0057
Ispitivanje uticaja TDCS-a na stresom izazvane poremećaje kod pacova sa niskom tolerancijom na stres
aKuban State Medical University, Russia, Department of Common and Clinical Pathophysiology, Krasnodar, Russia
bRostov State Medical University, Russia, Department of Pathophysiology, Rostov-on-Don, Russia

e-adresa: a-lipatova@yandex.ru

Sažetak

Cilj studije je da analizira uticaj tDCS na stresom iza-zvane poremećaje kod pacova sa niskom tolerancijom na stres. Životinje su bile svrstane u tri grupe: poredbena gru-pa 1, poredbena grupa 2 i glavna grupa. Kontrola grupa se sastojala od zdravih pacova. Pacovi iz poredbene grupe 1 su bili podvrgnuti ortostatskom stresu 24 sata nakon prvog testa forsiranog plivanja. Pacovi iz poredbene grupe 2 i iz glavne grupe su bili podvrgnuti 2. forsiranom testu plivanja 7. dana eskperimenta dok su 24 sata kasnije bili izloženi ortostatskom stresu. Pacovi iz glavne grupe su bili pod-vrgnuti tDCS sesiji nakon prvog testa forsiranog plivanja. Ortostatski stres je bio praćen poveć anom koncentracijom sledeć ih komponenti plazme: adrenalina za 88,9%, ACTH za 10.5 puta, kortikosterona za 70,1%, IL-1b za 178,2%, IL-6 za 6,7 puta, IL-10 za 37,1% u poređenju sa zdravim životinjama. Korišćenje tDCS-a kod pacova je produžilo trajanje plivanja za 47,7%. Ortostatski stress je bio praćen smanjenjem plazma koncnetracije: adrenalina za 1,4 puta, ACTH za 8.2 puta, kortikosterona za 1,4 puta, IL-1b za 1,5 puta, IL-6 za 2,2 puta, IL-10 za 1,2 puta, u odnosu na gru-pu poređenja 2. Dobijeni podaci pokazuju značajni efekat tDCS-a na stresom izazvane promene u sadržaju citokina i hormona u krvi.

Ključne reči